Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Widget Classes

Mô tả

Widget Classes allows you to add classes to your individual widgets to be used by your theme. This is done by appending an additional form field to the end of your widget forms where you can enter the class.

You do not need to modify your widgets, as this will apply automatically to all widgets.

Ảnh màn hình

  • Easily add a class to your Widget

Cài đặt

  1. Upload the widget-classes folder into your plugin directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Widget Classes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp