Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Botsify Chatbot Widget

Mô tả

This plugin is to embed Botsify Website Chatbot into wordpress site.

Get Started

You can get Website Chatbot quick, and easy. Get Website Chatbot from our site in minutes.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Automated Installation

Install this wordpress plugin, get your API Key from Botsify and activate your Botsify Bot on your Website

Manual Alternatives

Get embed Code from your Bot Dashboard on Botsify, and put that code before </body> on any page where you want to enable bot

Đánh giá

11 Tháng Bảy, 2021
This tool gives you all you need to configure a complex bot but with the simplicity of work without a line of code, even if you want , you can integrate it using API and webhooks. I think tutorials have to improve but it is a very nice chatbot plugin.
1 Tháng Tám, 2018
Ali nema te opcije. Zato 1. -Besplatna verzija od 14 dana ne radi -Plagin može da se isključi, ali ne i da se obriše.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Botsify Chatbot Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Release date: July 19, 2018

2.0

  • Bug Fixes

3.0

  • Bug Fixes

3.1

  • Botsify Now Supports Whatsapp
  • Botsify Now Supports SMS
  • Bug Fixes

3.2

  • Botsify Domain Updated