Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Weekly Menu

Mô tả

This plugin allows you to easily add a weekly menu with main meals. Designed for school and work canteens that have fixed menu.

Cài đặt

  1. Upload the entire folder and its contents to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Start adding menus via the “Weekly Menus” page

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire folder and its contents to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Start adding menus via the “Weekly Menus” page

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Weekly Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin released!