Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

weebotLite

Mô tả

weebotlite is a simple support chat with a nice interface

Ảnh màn hình

Cài đặt

Go to your WordPress-Backend, go to “Plugins”->”Install” and choose “Upload Plugin”
Then choose the contained ZIP-File
or
Upload the content of the ZIP-File manually to you Server into the Plugins directory. Create a directory called “weebotLite” and put all files into it.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Go to your WordPress-Backend, go to “Plugins”->”Install” and choose “Upload Plugin”
Then choose the contained ZIP-File
or
Upload the content of the ZIP-File manually to you Server into the Plugins directory. Create a directory called “weebotLite” and put all files into it.

Đánh giá

15 Tháng Năm, 2017
I like the Interface and the Chat is really fast. // Let me know if you would change something On my To-Do-List: - Email Notification for new messages to Supporters (if no Supporter is online) - Directly contact online users on page (actually they have to start the chat)
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“weebotLite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“weebotLite” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “weebotLite” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.