Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Virtual Queue

Mô tả

By using this plugin you’ll be able to allow only a specific number of visitors to navigate through your website.
The extra influx of visitors will be kept in a virtual queue until a new space will be available.

You could always use the following shortcode [virtual-queue-position], in order to display the current user position into the queue.

Installation

  1. Upload the virtual-queue directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Update the plugin settings
  4. Set a Cron Job that will access the link https://domain.com/virtual-queue/maintenance/ where domain.com is your own domain name.
  5. Go to Settings -> Permalinks / Permalink Settings and click Save Changes

Ảnh màn hình

  • Admin Settings
  • Shortcode Result Example
  • Text
  • Statistics Table
  • Queue List

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Virtual Queue” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

For changelog, please see GitHub.