Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

View Pingbacks

Mô tả

This plugin allows us to generate a list of pingbacks in delimited text format so we can use them for miscellaneous purpouses.

This plugin is developed & maintained by the Hatnohat Marketing & Development Team,
which also provides commercial Blog Automation Software and Traffic Monetization Plugins for WordPress Bloggers.

Cài đặt

  1. Upload view-pingbacks folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“View Pingbacks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2
Added Two New Fields: Yahoo Extracted Tag and Shortened/Filtered Title