Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Validation Error Message – CF7

Mô tả

This plugin help you to add custom validation error message for each tag in form for the Contact form 7.

Use this light weight and very well sorted plug-in, which is as easy to use as to install and implement.

Chức năng

 • This plugin let you add a custom error message for each tag (like: text, number, tel, email etc) for each and every contact form.

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png

Cài đặt

Cài

 1. Login into your WordPress admin panel
 2. Navigate to Plugins => Add New
 3. Click Upload
 4. Click Choose File and select the validation-error-msg-cf7.zip.
 5. Click Install Now.
 6. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Uninstall

 1. Deactivate Validation Error Message – CF7 in the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 2. After Deactivation a ‘Delete’ link appears below the plugin name, follow the link and confim with ‘Yes, Delete these files’.
 3. This will delete all the plugin files from the server.

Hỏi đáp

Write an email us on : praveenpgoswami@gmail.com

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Validation Error Message – CF7” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • A intial version.