Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

UserTracker

Mô tả

This plugin will let you track which pages your logged in users are viewing. It logs username, ip, datetime, refere and url viewed. This newest version adds a basic graphical represnation of the users and what they have viewed. You can also filter by user.

Cài đặt

  • Upload to your ‘wordpress/wp-content/plugins’
  • Enable the plugin in your admin section

That’s it you’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“UserTracker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp