Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Users to Csv

Mô tả

With this plugin you can export all users fields that you want (selecting it by checkbox) in CSV format.

Cài đặt

  1. Download and unzip in your plugins/ folder
  2. Go to the dashboard in plugins section
  3. Activate “Users to Csv”
  4. Into the dashboard go to Users > Export to CSV for settings page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Users to Csv” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Fix error in menu slug (“You do not have sufficient permissions to access this page”)

0.1

  • First release. Basic functions.