Thương mại điện tử Welcart

Mô tả

Welcart là một plugin thương mại điện tử miễn phí cho WordPress với thị phần hàng đầu tại Nhật Bản.
Welcart đi kèm với nhiều tính năng và sự tùy biến nhằm để tạo một cửa hàng trực tuyến.
Bạn có thể dễ dàng tạo cửa hàng trực tuyến ban đầu cho riêng bạn.

HỆ THỐNG GIỎ HÀNG

Bạn có thể bán bất kỳ loại sản phẩm nào (hiện vật, kỹ thuật số, đăng ký mua dài hạn).
Không có giới hạn về số lượng sản phẩm, hình ảnh mặt hàng và danh mục.
Bạn có thể quản lý các món hàng bằng mã SKU (đơn vị phân loại hàng trong kho).
Welcart có nhiều tùy chọn cho giá cả và vận chuyển.
Bạn có thể đăng ký cho đến 16 tùy chọn dịch vụ thanh toán khác nhau (Sony Payment, Paypal, Softbank Payment, v.v.) trên trang web chính thức của Welcart.
Vui lòng tham khảo đường link bên dưới (phiên bản tiếng Nhật).

Welcart Payment services(Japanese)

THIẾT KẾ

Welcart có các bản mẫu và giao diện tiêu chuẩn miễn phí.
Bạn có thể tùy chỉnh thiết kế và bố cục theo bất kỳ cách nào bạn thích.
Tất cả các giao diện đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn của WordPress.
Welcart cung cấp một giao diện thiết kế web đáp ứng miễn phí (Welcart Basic), từ đường link dưới đây.

Welcart Theme downloads(Japanese)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Dữ liệu đơn đặt hàng được lưu trữ và cập nhật tự động trong cơ sở dữ liệu.
Welcart có một trang “danh sách đơn hàng” có chức năng cao, nhằm để xem và cập nhật các đơn hàng.
Bạn có thể thu hẹp các kết quả tìm kiếm của mình dựa theo thông tin khách hàng, giá cả, ngày tháng, loại mặt hàng, v.v.
Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý một đơn hàng trực tiếp thông qua trang chỉnh sửa của nó, nơi mà bạn có thể chỉnh sửa các chi tiết đơn hàng, xác nhận mua hàng, gửi các email xác nhận và nhiều hơn nữa.

HỆ THỐNG THÀNH VIÊN

Welcart có hệ thống thành viên dành riêngcho chính mình, loại bỏ sự cần thiết của bất kỳ plugin bổ sung nào.
Tương tự như trang danh sách đơn đặt hàng, một trang danh sách thành viên có chức năng cao cũng được cung cấp.
Bạn có thể tìm kiếm dữ liệu thành viên theo thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng, v.v.
Các đơn hàng của thành viên có thể được chỉnh sửa riêng biệt.
Bạn cũng có thể bật kích hoạt một hệ thống tính điểm tích lũy cho các thành viên Welcart.

Ảnh màn hình

 • Trang danh mục trên màn hình quản trị viên
 • Chỉnh sửa trang đặt hàng trên màn hình quản trị viên
 • Trang đầu(Giao diện chính thức miễn phí 'Welcart Basic')

Cài đặt

CÀI ĐẶT TỰ ĐỘNG

Trong bảng điều khiển (Panel) quản trị viên WordPress của bạn, hãy đi đến Plugins > Plugin mới, tìm kiếm trong Thương mại điện tử Welcart cho WordPress và nhấp vào “Cài đặt bây giờ”.

CÀI ĐẶT THỦ CÔNG

 1. Ngoài ra, tải xuống plugin và tải lên toàn bộ thư mục usc-e-shop vào /wp-content/plugins/ directory.
 2. Kích hoạt plugin.

CHÚ Ý

Trong quá trình kích hoạt plugin, Welcart ghi dữ liệu trên các bảng điều khiển như postmeta, các tùy chọn và các thuật ngữ. Khi bạn đã cài đặt một blog đã tồn tại, để tránh thiệt hại bất ngờ hoặc bất kỳ tình huống bất ngờ nào khác, bạn nên chắc chắn sao lưu dự phòng.

Welcart không chịu trách nhiệm hoặc không có bất kỳ sự bảo đảm nào cho bất kỳ loại thiệt hại nào mà bạn nhận được bằng cách sử dụng hoặc cài đặt Welcart.
Tất cả các thủ tục phải được thực hiện mà mỗi người dùng phải tự chịu trách nhiệm.

MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ

WordPress Ver.5.6 or greater
PHP 7.4
MySQL 5.5 or greater
Original domain and SSL (Shared SSL is not recommended)

Lưu ý: Máy chủ mà PHP đang hoạt động khi chế độ an toàn không được hỗ trợ.

Vui lòng tham khảo Server Requirement (Japanese version)

Hỏi đáp

Vui lòng xem Welcart Forum(Japanese).

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Thương mại điện tử Welcart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Thương mại điện tử Welcart” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Thương mại điện tử Welcart” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

25 Sep 2023

V2.8.23

 • Support for invoices (Qualified Invoice Form).
 • [PayPal] Modified to allow the prefix to be specified when using the card information saving feature for credit card payments.
 • Fixed a bug that inventory data is not updated when changing from managed orders to estimates in the order edit page.
 • Added a hook to change the time period of the purchase history on My Page.
 • Added a hook for checking when adding SKUs on the item edit page.

14 Sep 2023

V2.8.22

 • Enhanced security ( Item List page and Credit Card Payment Setup page and Order Data Edit page).
 • Restricted the types of attachment emails that can be sent from the order data edit page.

28 Aug 2023

V2.8.21

 • [PayPal] Fixed the bug that cart data is not created during automatic order processing for subscription purchases.
 • [SB Payment Service] Support for re-payment when automatic billing fails due to unsaved card information.
 • [SB Payment Service] Fixed the bug that caused an error in updating the recurring billing member information page.
 • [Paidy] Corresponded to inconsistency of transaction IDs in v2.8.2 and lower versions.
 • Fixed the bug that the password field in the login widget does not get masked.
 • Fixed instance variable for USCES_VERIFY_MEMBERS_EMAIL().

7 Aug 2023

V2.8.20

 • [SB Payment] Fixed the bug that the credit card cannot be updated from My Page.
 • Fixed a bug in the display of related products in the built-in template.
 • Changed some JavaScript loading to wp_enqueue_script.
 • Added hooks.
 • Fixed PHP error.

6 Jul 2023

V2.8.19

 • [PayPal] Fixed the bug that normal order data is created even when the status is not normal for credit card payment.
 • Fixed the bug that the invoice number is not displayed correctly in the HTML email shipment completion email.
 • Fixed to not display “Expired” for order data that has been manually set to “Paid”.
 • Fixed to save the date and time of payment for convenience store payments.
 • Fixed to output option information in receipt PDF.
 • Fixed filtering period for purchase history on My Page.
 • Added hooks.
 • Fixed PHP error.

16 May 2023

V2.8.18

 • [PayPal] Implemented credit card payment 3DS.
 • [PayPal] Fixed the bug that PayPal credit card payment cannot be completed on iPhone.
 • Fixed the bug that updating order data is not included in the “Payment Status”, “Not Paid”, and “Equals to” filtering in the order list.
 • Fixed the bug that almost blank pages are inserted in PDFs of delivery slips and other documents with reduced tax rates.
 • Fixed the bug that common options are not selectable on the item information edit page.
 • Fixed the bug that the order of SKUs is rearranged when deleting SKUs on the item information edit page.
 • Revised the time period for narrowing down the purchase history on My Page.
 • Correct the spelling of the email reply template on the English version of the site.

19 Apr 2023

V2.8.17

 • Fixed the bug that the tax rate is displayed on the “Internal Sales Tax” label of the email when using the reduced tax rate.
 • Fixed the bug that a file cannot be attached to an email sent from the order edit page.
 • Fixed the bug that an error alert appears on the order edit page and order data cannot be updated.

12 Apr 2023

V2.8.16

 • Fixed the bug that an e-mail to the administrator is not sent when multiple e-mail addresses are specified for orders.
 • Fixed the bug that order data using points cannot be updated in the order edit page.

11 Apr 2023

V2.8.15

 • Changed the specification to display the tax rate in the label “Sales Tax” in various emails and PDF files.
 • Fixed the bug that consumption tax amount in past order data changes when the consumption tax rate is changed.
 • Modified to output common options in system environment information.
 • Fixed to prevent members from using more points than they have in their account on the order data edit page.
 • Fixed to not display the Cancel button on the My Page for members who are still on auto-renewal billing.
 • [ZEUS] Added “2 payments/bonus payment” in the number of payments (*Option application required).
 • Added “Republic of Namibia” to “Countries for Sale”.
 • [Paidy] Fixed the bug that the payment dialog does not appear when the shipping cost is 0 yen.

15 Mar 2023

V2.8.14

 • Implemented function to prevent credit master attacks.
 • [Paidy] Fixed the bug that order data is created even if the payment is rejected.
 • Changed the specification to prevent the registration of item images when adding a new item.
 • Changed the specification to prevent SKUs for SKU select from being generated when adding new products.
 • Fixed the bug that a duplicate error occurs when trying to register (or update) multiple SKU codes that contain the same numerical value.
 • Fixed the bug in usces_confirm_tax() when “Sales tax subject: total amount”.
 • Feedback: Fixed the bug that in some cases, the “Arrival Date” select field does not change to match the delivery address when “Specify a different delivery address” is selected.
 • Feedback: Fixed the bug that SKU data is duplicated when uploading all items in CSV format.

22 Feb 2023

V2.8.13

 • Feedback: Revised the wording “(*) is subject to the reduced tax rate” in PDFs of delivery documents when the reduced tax rate is applied to be right-aligned.
 • Feedback: Fixed the bug that in some cases, the “Arrival Date” select field does not change to match the delivery address when “Specify a different delivery address” is selected.
 • Added the data attribute to the cart table.

14 Feb 2023

V2.8.12

 • Fixed the bug that the unit price after discount of business package discount is displayed incorrectly when the currency display is other than Japanese yen (e.g., U.S. dollars).
 • Added “Method of Payment” to receipt PDF.
 • Fixed the bug that points are not given when purchasing products with SBPS carrier payment.
 • Revised the wording “(*) is subject to the reduced tax rate” in PDFs of delivery documents when the reduced tax rate is applied to be right-aligned.
 • Fixed the bug that credit card renewal notification emails are not sent when Google reCAPTCHA is enabled.
 • Fixed the bug that item, sku, and opt data are not deleted even after completely deleting items from the recycle bin.
 • Fixed the bug that data with NULL product code is registered when updating a post.
 • Moved “Operation Log Saving Period” from the System Settings screen to Extended Functions > Operation Log.
 • Fixed the bug that in some cases, the “Arrival Date” select field does not change to match the delivery address when “Specify a different delivery address” is selected.
 • Fixed the bug that SKU data is duplicated when uploading all items in CSV format.

23 Jan 2023

V2.8.11

 • Fixed inadequate escaping.

27 Dec 2022

V2.8.10

 • Fixed the bug that displayed “out of stock” even though the item is in stock.
 • Set the memory limit for 2.7 data update to 150M

23 Dec 2022

V2.8.9

 • Fixed attribute validation and escaping deficiencies in shortcodes.

15 Dec 2022

V2.8.8

 • Fixed the file missing.

15 Dec 2022

V2.8.7

15 Dec 2022
* Fixed the bug in the display of option values in the order list.
* [Paygent] Fixed the bug that the link cannot be opened from the payment URL in the order confirmation e-mail from the management screen for convenience store payment.
* [ZEUS] Changed the transfer name for bank transfer payments to an input field.
* [ZEUS] Fixed the height of the 3DS Challenge authentication screen.
* [WelcartPay] Fixed the bug in DL Seller’s recurring billing member information screen that the display is corrupted when “No card is registered”.
* [PayPal] Fixed to not output “GET ORDER ERROR” to the payment error log.
* Fixed “is_purchased_item()” to exclude cancelled order data when retrieving purchase history.
* Added optional switch to enable/disable operation logging.

V2.8.6

2 Dec 2022
* Fixed the vulnerability that allowed reading of arbitrary files. (2.8.5 feedback)

V2.8.5

30 Nov 2022
* Fixed the vulnerability that allowed reading of arbitrary files.
* Fixed the bug that incorrect arrival date and time options are displayed on the shipping and payment method page.
* Fixed the bug that payment method cannot be selected when adding service items to the cart in DL Seller.
* [e-SCOTT] Fixed the PHP error output in the payment notification of the online payment service.
* Changed the class of the administration page > business day settings > business day calendar.
* [ZEUS] Fixed the bug that the last 4 digits of the card number are displayed in the member data edit when QuickCharge is “not used”.
* Fixed re-setting of changed values in My Page when using Custom Customer & Custom Member fields.

V2.8.4

16 Nov 2022
* Enhanced XSS and CSRF countermeasures, enhanced privilege checking, and sanitization.
* [PayPal] Fixed the bug that the credit card payment input form doesn’t work.

V2.8.3

31 Oct 2022
* Changed handling of SKU data in all items CSV of item master.
* Fixed to only update in case post_id is item data when registering products in bulk.
* Fixed to prevent duplicate item codes when registering/updating items on the item information edit screen.
* Changed specifications so that purchases cannot be made if the administrator deletes the * membership information of a purchaser who is still logged in.
* Fixed the error when clicking on “Update modules to use”.

V2.8.2

20 Oct 2022
* Changed the initial state of narrowing down the purchase history on My Page.
* Fixed “get_current_screen()” return value not to be rewritten in operation log.
* [PayPal] Fixed the bug that card information cannot be input on the credit card renewal page.
* [PayPal] Changed the specification to avoid error processing even if “GET ORDER ERROR” occurs in Wallet payment.
* [Paidy] Changed the action to be taken when order data is not captured.
* Fixed errors in PHP 8.0.

V2.8.1

27 Sep 2022
* Fixed the bug that the rules and checks for member passwords are not matched.
* Fixed the bug in updating 2.7 data.
* Fixed the bug that line breaks in renewal request emails are not reflected when using WelcartPay with DL Seller.

V2.8

16 Sep 2022
* Compatible with PHP8.
* [WelcartPay] Fixed the bug that ATODENE CSV files could not be downloaded.
* [WelcartPay] Fixed the bug that the CSV upload of credit check results could not be uploaded when using ATODENE.
* Fixed the bug that tag information is not copied when product information is copied using “Copy and New”.
* Fixed the bug that the order of item options is changed after deleting an item option.
* Fixed the bug with the “Recalculate” button on the order data edit page.
* Added a filtering function to the purchase history on My Page.
* Minor adjustments to the Advanced Cash on Delivery dialog.
* Implemented the function of automatic update when minor updates are released.

V2.7.8

2 Sep 2022
* Vulnerability has been fixed.
* There was a risk of being able to read arbitrary files.
* The vulnerability affects Welcart 2.6.0 to 2.7.7.

V2.7.7

2 Sep 2022
* [ZEUS] Fixed the bug that “SESSION ERROR” is output to the error log when credit card payment is made by Secure Link.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Fixed the bug that causes K31 error when using 3DS.
* Changed the specification to open the invoice number link in a new tab.

V2.7.6

2 Sep 2022
* Fixed the bug that caused errors in PHP 7.0-7.2 environments.

V2.7.5

26 Aug 2022
* [e-SCOTT] Fixed the bug that the online payment agent does not receive a payment notification even if the payment has been received.
* [WelcartPay] Changed the transition of the payment screen when “Change card and purchase” with external link type.
* [WelcartPay] Fixed the bug that the page does not open with the payment URL in the order confirmation e-mail from the administration screen when using convenience store payment.
* [WelcartPay] Fixed the bug that the error message is displayed in the credit card registration of My Page when 3DS authentication is used.
* [Paidy] Added handling of order data when it is not received.
* [REMISE] Fixed the bug that the card information remains displayed even after canceling PayQuick.
* Fixed the bug that the validation check is not checked for the shipping phone number on the shipping and payment method page.
* Fixed the bug with two slashes in the initial settlement module path.
* Fixed the bug that “We are sorry, we are unable to process your order” is displayed at the front page when SKU code is only numbers and delimited by “.”.
* Changed member_history logic.
* Changed the specification to apply the business package discount when editing order data.
* Fixed the bug in the conditional branching of whether or not an item has been purchased in the past.

V2.7.4

8 Aug 2022
* [ZEUS] Fixed the bug that 3DS2.0 does not work properly.
* [ZEUS] Fixed the bug that the style of the shipping and payment page is broken on mobile phones.
* Fixed the bug that the front-end display is still in Japanese even if the front-end language is set to a language other than “ja”.
* Fixed the bug that “next contract renewal date” and “next billing date” are not displayed in the body of billing date notification email and contract renewal date notification email when using text mail with DL Seller.

V2.7.3

3 Aug 2022
* [ZEUS] Fixed the bug that the credit card payment cannot be completed on a smartphone.
* [ZEUS] Fixed the bug that the order data is not created when the payment is made by bank transfer and SESSION EMPTY is displayed.
* Improved 2.7 data updating
* [WelcartPay] Fixed the bug that the style of “Provide personal information to a third party” dialog on “My Page” is broken when using the external link type.
* [Paidy] Added description of credit card payment setup screen.

V2.7.2

29 Jul 2022
* [Epsilon] Compatible with 3D Secure 2.0
* [Paidy] Added billing information when a different shipping address is selected.
* [WelcartPay] Changed to display the “Providing Personal Information to Third Parties” dialog box even for external link types.
* Fixed the bug that the advance data of SKU is object type.

V2.7.1

26 Jul 2022
* Fixed the bug that the card payment cannot be completed for some payments.
* [Zeus] Fixed the bug that the default number of payments is not set to “Lump-sum payment”.
* Fixed the bug that data is missing in item information edit when the structured data option is turned on.

V2.7

25 Jul 2022
* Changed the item database specification.
* Stopped bundling Welcart Default Theme.
* Fixed the bug that images are not displayed properly when the new product image feature is turned off.

V2.6.11

25 Jul 2022
* [ZEUS] Compatible with 3D Secure 2.0
* [Paidy] Added payment module
* [e-SCOTT and WelcartPay] Compatible with 3DS 2.0
* [SB Payment] Compatible with 3D Secure 2.0
* [Epsilon] Added PayPay payment
* Fixed the bug that the information in the Custom Delivery field specified in “Specify a different delivery address” remains after the field is changed to “Same as Customer Information”.
* Fixed Notice error in “Issue Receipt”.
* Fixed the bug that “Register New Product Image” is not displayed in the system environment information.
* Fixed the bug that the return value of hook_usces_filter_sku_meta_title1 contains an escape process.
* Fixed the bug with “decorated order id”.

V2.6.10

27 Jun 2022
* Fixed the bug that the batch operation “Change Stock Status” in the product list doesn’t change the value without reloading the list.
* Fixed the bug that inventory of the same SKU with different option values is not subtracted correctly.
* Fixed the bug that the error message after the completion of the check mode of “Batch Product Registration” is not correct for the selected item type.
* [ZEUS] Fixed the bug that “Update” on the continuous billing member information screen doesn’t work.
* [Paygent] Fixed the bug that “Update” on the continuous billing member information screen doesn’t work.
* Fixed the bug that the display columns of product code, product name, SKU code, SKU name, option name, and option value are out of alignment when searching in the product information items of the order list.
* Changed specifications to enable updating of “alternate text” and “caption” in the image block of the item information edit in the administration screen.
* Added Post ID as a search criterion to narrow down the item list.
* [PayPal] Change of URL for inquiries.

V2.6.9

31 May 2022
* Fixed the bug that e-commerce information is not taken when Google Analytics for WordPress by MonsterInsights version 8.5 or higher is used.
* Fixed the bug that values of admin/member fields are not saved in the member edit page of the admin page.

V2.6.8

25 May 2022
* Compatible with the Revised Specified Commercial Transactions Law.
* Changed specifications to display “Response Status,” “Payment Status,” and “Invoice Number” in the purchase history on My Page.

V2.6.7

13 May 2022
* Fixed the bug that the value is corrupted when CSV batch registration is performed when “comma (,)” is used for the select value of the item option.
* Fixed the bug that the “Initial Point Ratio” is not reflected as the initial value at the time of item registration even though the “Initial Point Ratio” is set in the Basic Settings.
* Fixed the bug that backward matching error occurs when acquiring payment logs.
* Fixed the bug that “Delete Completely” link and “Restore” link are not displayed in the list of items in the display state “Trash” after placing an item in the Trash.
* Changed the specification to link to the shipping company’s tracking URL as an anchor to the invoice number displayed in the order list.

V2.6.5

20 Apr 2022
* Fixed the bug that CSV is not imported correctly in the item bulk registration (custom field items).
* Changed the specification that the date format check is not checked when “including” is selected in the narrowing function of the order list.

V2.6.4

19 Apr 2022
* Fixed the bug that caused display errors due to inconsistencies in item metadata.
* Changed the specification to delete an itemmeta once when multiple itemmeta exist when updating an item.
* Fixed the bug that Notices are displayed in php8.
* Fixed other minor Notices.

V2.6.3

12 Apr 2022
* Fixed the bug that an eyecatch image cannot be registered or deleted when registering a new product image.
* Changed specifications to display “Payment Status” and “Invoice Number” in the purchase history on the member information edit page of the administration page.
* Fixed the bug that the product batch registration (inventory items) is not updated properly.
* Fixed the bug that the paging function doesn’t work on the order list.
* Fixed the bug that the value of the custom field (wccs_XXXXX) is not displayed on the product detail page.

V2.6.2

8 Apr 2022
* Fixed the bug that the product name is not displayed when adding a new product to the details in the order data edit page.
* Fixed the bug that the total amount subject to standard tax rate, standard tax rate consumption tax amount, total amount subject to reduced tax rate, and reduced tax rate consumption tax amount are not correct on the content confirmation page.

V2.6.1

5 Apr 2022
* Fixed the bug that update notifications for WCEX extension plug-ins are not displayed.
* Fixed the error in $usces->get_post_custom() function.
* Fixed the bug that category count does not work well in some cases with PHP error & product CSV registration.

V2.6

4 Apr 2022
* Changed the specification of product image registration.
* Migrated product-related functions to new specifications.
* Implemented a database update function.
* Fixed the progress bar to display correctly when uploading product CSV.
* Fixed the bug that the check box/radio button selection display appears unintentionally in the Custom Order Field column on the order data edit page.

V2.5.8

28 Mar 2022
* [WelcartPay] Security measures for updating card information on My Page.
* [ESCOTT] Fixed the bug that deprecated warning of capture_session_meta in My Page.
* Changed the specification that a confirmation message is displayed when deleting a SKU.
* [PayPal] Added a process after Capture Order failure.

V2.5.7

14 Mar 2022
* Fixed the bug that the edited contents are not reflected in the e-mail when sending an e-mail manually from the order data edit screen when using HTML e-mail and editing in the editor (text type).
* Fixed the bug that bank transfer and cash on delivery are not displayed in the payment type of payment method.
* Fixed the bug that order ID cannot be retrieved on the order completion page.
* Fixed the bug that the default value of email template is not inserted in newly installed Welcart.
* [Paygent] Fixed the bug that the shipping address parameter of Paidy set to the incorrect item.
* Fixed the bug that points are added when the order status is changed by batch operation of the order list.

V2.5.5

1 Mar 2022
* Fixed the bug that “object from empty value” error appears in the admin panel in some environments.
* [PayPal] Supporting the timeout that occurs in API connection.
* Implemented Google reCAPTCHA on the credit card renewal page in My Page.
* Changed the screen to page 403 instead of “Security check5” when the specified number of errors is reached when the brute force function is enabled.
* Changed the specification of the inquiry email address in the store settings of the basic settings from a required field to an optional field.
* Changed the phrase “number of desired delivery dates” in the shipping settings to “number of desired arrival dates” to match the front page.

V2.5.4

15 Feb 2022
* Changed the specification to display the information in the past order data even if the custom order field is deleted.
* Changed the field label of “Furigana” in the customer information entry form from Kanji to Katakana.
* [PayPal] Changed the specification to get the settlement amount from the order amount when re-settling.
* [PayPal] Fixed the bug that the automatic recurring billing cannot be re-settled when there is a settlement error.

V2.5.3

7 Feb 2022
* Fixed the bug that the coupon code is not output to the order data CSV.
* [PayPal] Fixed the bug that member data cannot be deleted from the administration screen when recurring billing is being performed by PayPal.
* Fixed the bug that the Notice error occurs in the system settings screen.
* Fixed the bug that the “object from empty value error” appears in the administration screen in some environments.

V2.5.2

31 Jan 2022
* Fixed the bug that All In SEO Pack items are not displayed in the item edit page.
* [PayPal] Fixed the bug that credit card payment cannot be completed when not logged in as a member.
* Fixed the bug that some parts are not translated.

V2.5.0

26 Jan 2022
* [PayPal] Added the Credit Card Payment to PayPal Payment.
* Added the function to add a custom field for administrator use only to member information.
* Added the option switch to include or exclude shipping fees from the amount of payment fees for convenience store fees, etc.
* Changed the specification that only payment modules are enabled that are set to “Use” in the credit card payment module selection.
* [WelcartPay] Fixed the bug that the normal process is not saved when reprocessing after a payment error in subscription purchases.
* Fixed the bug that Google Analytics for WordPress by MonsterInsights doesn’t convert when the version is 8.0 or higher.
* Fixed the bug that an error occurs on the product information editing screen in WordPress 5.9 environment.
* Changed the specification of the redirect URL for errors when adding items to the cart to include the port number.
* Fixed the bug that an error message is displayed and member registration cannot be done on the new member registration page when reCAPTCHA is enabled in Welcart extension.

V2.4.2

11 Jan 2022
* Fixed the specification that the message is displayed if none of the shipping method items are checked when registering an item.
* Fixed the bug that when searching the old order list by specifying the period (start to end), the values of start to end are reset every time.
* Added the option of cool classification to the shipping method.
* Changed the specification of the Order List screen to display checks for each PDF output and for each management mail sending.
* Fixed the bug that when an item with a status of “Cancelled” is set to “Shipped” in the batch operation, it becomes a new acceptance.
* Fixed the bug that some data is not included in the search results when searching by specifying “Order Information Item: Order Date” in the order list.
* Display “Structured Data” in System Environment Information.
* [ZEUS] Added parameters to the amount change API.
* [SBPS] Fixed the bug that credit card payment doesn’t return to the website after canceling 3DS authentication.

V2.4.1

8 Dec 2021
* [ZEUS] Fixed the bug that the Secure API payment doesn’t work.

V2.4

7 Dec 2021
* Compatible with structured data.
* [ZEUS]Compatible with management screen linkage, automatic recurring billing.
* Fixed the issue that the order list loading speed is slow when using WCEX Auto Delivery.Auto Delivery needs to be updated.
* Standardized the descriptions of shipping and delivery.
* Changed the specification of the way “customer name” is displayed in the mail options.Changed the specification to display the customer name in the specified location instead of the beginning when {customer_name} is entered in the header, by using the replacement string {customer_name} for the mail.
* Changed the specification of the “Frequently Used Items” category in the category field of the item information edit page to enable checking and registration of other categories besides the item category.

V2.3.5

17 Nov 2021
* Fixed the bug where “
” is inserted after the customer name in the thank you email.

V2.3.4

11 Nov 2021
* Changed the specification to display the tracking screen with one click by passing the tracking number to the package tracking URL of each shipping company.
* Fixed the bug that HTML tags can be included in the custom field of all items in the product batch registration.
* Fixed the bug that an error occurs on the Edit Product Information and Add New Product screens under specific conditions when using ACF.
* Fixed the bug that the titles of tax rate categories in CSV of orders and CSV of order details are wrong when the tax rate is reduced.
* Fixed untranslatable parts of the system settings screen.
* Added a hook to change the initial slug of the item category.
* Implemented an update checker for dedicated themes.
* Changed the way of displaying “Customer Name” in Mail Options.

V2.3.3

6 Oct 2021
* Fixed the bug that the inventory count does not become zero when purchasing.

V2.3.2

30 Sep 2021
* [Paygent] Renewal of the payment module (Automatic recurring billing and Subscription payment support)
* [ZEUS] Fixed the bug that quick charge cannot be registered when you register your credit card from My Page.
* [SBPS] Fixed the bug of error judgment in subscription automatic order data.
* [SBPS] Fixed the bug that payment error details are not output in the automatic recurring billing result processing email.
* [PayPal] Changed the function to display an alert about the error that the payment dialog disappears on the content confirmation page.
* [PayPal] Fixed the bug that cancels the billing agreement ID when the first payment for auto recurring billing and subscription fails.
* Fixed the bug in the Order List: If you select a shipping method and search with the “Do not include” condition, the results will be narrowed down to those that are equal to the selected shipping method.
* Fixed the bug that the new mail option is not displayed in the system environment information.
* Fixed the bug that the information set in the membership completion notification email was also displayed in the cancellation completion email.
* Fixed the bug that the Google reCAPTCHA extension sometimes gives a “Verification error” and cannot register new users.
* Fixed the bug that postal codes are registered as double-byte numbers.
* Fixed the bug that “Customer Name” is not displayed in the thank you mail even if it is set to ” Display” in the mail settings.
* Implemented cache for some queries.
* Compatible with PHP7.4.

V2.3.1

26 Aug 2021
* Fixed the bug that the consumption tax amount is displayed one yen higher when the basic setting is “Applicable tax rate: Standard tax rate” and “Consumption tax calculation: Rounding up”.
* Fixed the bug that payment error emails may not be sent to members when there is a payment error for subscription purchases.
* Fixed the bug that br tags are inserted when previewing with HTML mail format option.
* Fixed the bug that ” Internal sales tax” was not displayed in the order report email and thank you email.
* [ZEUS] Fixed the bug that order data may not be created even if payment is successful.
* [WelcartPay] Fixed the bug that the “Subscriber Name” in the auto-renewal billing processing email did not include the name of the subscriber.
* [SBPS] Fixed the bug that payment errors for subscription purchases are not displayed in the order list.
* [SBPS] Fixed the bug that the continuous billing history is not displayed correctly after the payment is processed in the payment information dialog of the continuous billing member information page.
* [Paygent] Fixed the bug that the certificate file can not be uploaded.

V2.3.0

11 Aug 2021
* Added the function of the HTML mail option.
* Renewal of the system settings page.
* Renewal of the mail settings page.
* Fixed the bug that the style is broken if the [USER_AGENT] in the order data edit page is too long.
* Fixed the bug that error messages don’t appear when exceeding the maximum number of purchases.
* [e-SCOTT/WelcartPay] Fixed the bug that some data is not displayed in the payment information of the order data edit page when the PayPal payment is enabled.
* Fixed the bug that the product cannot be registered correctly if the custom field contains HTML tags in the case of batch registration of all items.
* Fixed the bug that the cart becomes empty after email verification when using Safari on iPhone.

V2.2.8

31 Jul 2021
* Fixed a vulnerability.

V2.2.7

20 Jul 2021
* Fixed the problem that a PHP Notice error appears on the Appearance > Widgets screen in WordPress 5.8.
* Fixed the bug that the filtered state is canceled when doing a bulk operation on the member list or order list.
* Fixed the bug that the inside consumption tax amount is displayed one yen more than it should be when the basic setting is “Applicable tax rate: Standard tax rate” and “Consumption tax calculation: Rounding up”.

V2.2.6

15 Jul 2021
* [Paygent] Renewal of the payment module (addition of functions for linking to the management screen, etc.)
* [e-SCOTT/WelcartPay] Fixed the bug that some of the payment information in the order data edit screen is not displayed when PayPal payment is enabled.
* Fixed the bug that newly installed extensions are not displayed in the system environment information.
* Fixed the bug that the warning error appeared in version 2.2.5 in the environment that does not use credit card payment.

V2.2.5

1 Jul 2021
* [PayPal] Fixed the email header when a payment error occurs in a subscription purchase.
* [PayPal] Fixed the bug that payment error happens when auto-ordering subscriptions.
* [PayPal] Changed the specification to display the billing agreement ID on the subscription data edit page.
* [PayPal] Changed the specification to display the billing agreement ID on the continuous billing member data detail page.
* [Zeus] Removed “Circle K Thanks” from convenience store types.
* Fixed the bug that a checkbox is not checked when a delivery note or other item is printed after an email is sent in the Email/Print field of the order list.
* Fixed the bug that when specifying a period in the order list, the data of “00:00” of the specified start date is not included.
* Fixed the bug that when brute force attack countermeasures are enabled, the login page will not be displayed even though the set number of errors has not been reached when certain operations are performed.
* Fixed the bug that Notice appears on the member list page.
* Fixed the bug that Notice appears when displaying password policy.
* Fixed the bug that required custom customer field error messages appears when logging in on the customer information page.

V2.2.4

31 May 2021
* Fixed a vulnerability.

V2.2.3

27 May 2021
* Added the template tag (function) for wc_templates.
* Fixed the bug that when using the “Welcart Recent Posts” widget, the titles of the posts are all set to the title of the currently displayed page.

V2.2.2

19 May 2021
* [PayPal] Added explanation of “Pay-as-you-go” application to the credit card payment settings screen.
* [PayPal] Fixed the bug that the JavaScript error occurs in the confirmation page when you disable the PayPal payment.
* [PayPal] Fixed the bug that the payment failed when using the Multiple Shipping Plug-in.
* [SBPS] Added the explanation when you change the way of using API type to the credit card payment setting page.
* Changed the display of the basic setting “Member points: give/not give”.
* Fixed the bug that the membership agreement description is displayed on the customer information page when the membership system is disabled.
* Fixed the bug that PHP Notice error appears during PDF output.
* Fixed the bug that hints for setting items in the administration page are not displayed when you click on the title.

V2.2.1

19 Apr 2021
* Fixed the bug that brute force protection option settings failed to be updated.
* Fixed the bug that login error check is omitted in brute force protection.

V2.2.0

12 Apr 2021
* Implemented new feature that enables the use of Google reCAPTCHA v3 for new member registrations to counter member spam.
* Improved the specification to strictly check and display the password policy at the time of member registration and password change.
* Implemented the function to deny access after consecutive login failures in order to counter brute force attacks on member logins.
* Improved the specification to enable unsorting when sorting by product code or product name in the product list on the administration page.
* Fixed the bug that prevented the conversions in the latest Google Analytics for WordPress by MonsterInsights.
* Fixed the bug that the search condition is canceled when moving to the second page of the product list when specifying the stock status.
* [PayPal] Fixed the bug that prevented re-payment after a payment error in the automatic order for subscription orders.
* [PayPal] Fixed the bug that the transaction amount on the recurring billing member information screen is not formatted in the currency.

V2.1.8

29 Mar 2021
* [WelcartPay] Fixed the bug that points are not added at the time of postpaid payment (ATODENE).
* [PayPal] Fixed the bug that the mini-browser for payment is not displayed.
* [SBPS] Changed the specification to allow setting the number of days for the payment deadline for convenience store payments.
* [SBPS] Fixed the bug that name, email address and other information are not transferred to the payment screen of convenience store payment.
* [SBPS] Changed the specification to output the response to the payment error log.
* Support for displaying the total amount of consumption tax for business package discounts.
* Fixed the bug that the message of the unused payment module is displayed on the admin page when the subscription plugin “WCEX Auto Delivery” is activated.

V2.1.7

22 Mar 2021
* [SBPS] Re-fix of V2.1.6

V2.1.6

19 Mar 2021
* [SBPS] Fixed the bug that the payment information can not be updated from the Welcart management page.

V2.1.5

12 Mar 2021
* Fixed the bug that WordPress health check shows “The loopback request to the site failed”.
* [Metaps Payment] (Pay Design) Fixed the bug that the payment error occurs when the string of the product name is too long.
* [SBPS] Compatible with DLSeller and AutoDelivery.
* [SBPS] Fixed the bug that SESSION error occurred when using 3D Secure for linked payment.
* [SBPS] Basic authentication ID and Basic authentication Password can be entered in the link type.
* Added the function of attaching files to management e-mails from the order data edit page.
* Supported the total consumption tax display of the built-in template.
* Fixed the bug that the “Sales Tax” display in the purchase history is not correct when the sales tax category is switched.
* Fixed the bug that PHP Notice error appears in the member list when adding a custom member field.

V2.1.4

2 Mar 2021
* Added the template tag for displaying the total amount of consumption tax.

V2.1.3

22 Feb 2021
* [PayPal] Fixed the bug that DLSeller’s auto-recurring billing emails are sent with zero entries.
* [PayPal] Implemented optimization of In-line guest purchase field.
* Fixed the bug that “Next Page” and “Previous Page” in the order data edit page are not displayed.
* Fixed the bug that clicking the “Start Search” button on the light-complex search result page redirects to the cart page.
* Fixed the bug that the message for wrong password in member login is not translated.
* Added an item for system environment information.
* Fixed the bug that the input field for the reduced tax rate is not hidden even if the standard tax rate is selected in the tax rate selection of the basic settings.
* Fixed the bug that the close icon of the dialog for credit card payment is not displayed.
* Changed the specification that “Limit points to total product value only” cannot be selected for point application when supporting reduced tax rate.

V2.1.2

9 Feb 2021
* [PayPal, SB Payment] Fixed the bug that the sales transaction (sales posting, cancellation, etc.) cannot be processed in the order data edit page.

V2.1.1

19 Jan 2021
* [WelcartPay] Fixed the bug that there is one extra CSV data item in the “Postpaid Payment Shipment Report Registration CSV Output” in Atodene’s Postpaid Payment.
* [PayPal] Added a class to PayPal CP checkout form div.
* [PayPal] Fixed the bug that points are not added to the membership data when using PayPal CP for purchases if the timing of point adding is set to the time of deposit.
* [PayPal] Support locale for PayPal payment button.
* Fixed the bug that there are cases the page break of the delivery PDF doesn’t work well when the setting is “Reduced tax rate” .
* Changed the specification to not limit the scope of application of points when the setting is “Reduced tax rate” .
* Changed the specification to check the existence of the product at the time of cart submission.
* Fixed the bug that an error displays when performing a batch operation on the Order List page.
* Fixed the bug that the ▼▲ of the “Mail Print Field Display” on the Order Data Edit page is reversed.
* Fixed the bug that the member No. is not reflected in the order data purchased without member registration even if the member information is imported or updated later.
* Fixed the bug that the purge number is all 1 under certain conditions in the delivery note, invoice, and receipt PFDs.
* Fixed the bug that “#NONE#” is selected when operating the smartphone if the product option is set to multi-select or required selection.
* Changed the specification to include an inventory check just before payment.

V2.1.0

21 Dec 2020
* [PayPal] Implement PayPal Commerce Platform
* [ZEUS] Fixed the bug that causes a rare card payment error in ZEUS payments.
* Improved the error message description at login so that the existence of e-mail addresses is not guessed.
* Fixed the bug in version 2.0 that a 403 error causes after you see the order list and member list.
* Fixed the bug in version 2.0 that the zip code validation check doesn’t work correctly when selecting a country outside of Japan.
* Fixed the bug in version 2.0 that a Warning error shows in the system environment.
* Fixed the bug in version 2.0 that “Hide Operation Fields” is shown as the default in the old member list.
* Fixed the bug in version 2.0 that the filter function in the order list doesn’t clear the previous search word.

V2.0.1

10 Dec 2020
* Fixed the bug that cash on delivery fee was added when paying by credit card.

V2.0.0

9 Dec 2020
* Resolved errors in WordPress Site Health Check.
* Compatible with jQery3 (WordPress 5.6).
* Compatible with PHP 7.4.
* Added the function of output the environmental information log.
* [WelcartPay] Fixed the bug that the next subscription order date in the email sent to the administrator is wrong when renewing a credit card in My Page.
* [ZEUS] Fixed the bug of a rare card payment error with ZEUS payment.
* [SBPS] Changed the specification that the first step of automatic sales in link type payment from “Automatic Sales” to “Credit” status.

V1.9.37

24 Nov 2020
* [WelcartPay/e-SCOTT] Added the encryption key and other input fields in the payment setup page.
* Added a class to the DIV tag in the completion page after new member registration.
* Fixed the bug that the products with a unit price of 0 yen are not displayed on the PDF statement when the tax rate is reduced.
* Fixed the bug that the loading images are not displayed.
* Added the shipping company name “Yamato Transport”.
* [SBPS] Fixed the bug that a PHP Warning error caused on the member data edit page when using linked type credit card payments.
* Compatible with Multiple Shipping fixes.
* Correct the translation.
* Fixed the bug that a JavaScript error caused when clicking the “Display Options” checkbox in the Order List page of the admin page.
* Fixed the bug that the “Sales Tax” label and amount are displayed incorrectly when the “Sales Tax Category” is changed during the process.

V1.9.36

21 Oct 2020
* Fixed the vulnerability of PHP Object Injection.

V1.9.35

19 Oct 2020
* [WelcartPay] Fixed the bug that the purchase completion page does not appear after successful payment with UnionPay.
* [WelcartPay] Fixed the bug that you can’t re-authorize after canceling in the admin page.
* Fixed the bug that Notice error occurred when a product image isn’t registered.

V1.9.34

13 Oct 2020
* [SBPS] Added PayPay online payments.
* [SBPS] Added the function that users can cancel and make actual sales of the credit card payments in the admin page.
* [Zeus] Fixed the bug that the payment error happens when returning from 3D Secure authentication with certain conditions.
* [WelcartPay] Changed the specification to not use the session when recovering from three-way communication (external link type).
* [WelcartPay] Fixed the error in UnionPay payment.
* Fixed the unnecessary line feed code at the end of order list CSV.

V1.9.33

15 Sep 2020
* Added the function to check for zip code validation.
* [PHP7.4 compatible] Fixed the bug that the error causes when generating PDF if certain characters (unknown) are used.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Fixed the bug that the settlement error causes in case of some 3D secure authentication.
* Avoided the inability to enable Welcart if the server is using old RC4-SHA encryption.
* Fixed the issue that Welcart doesn’t work in WordPress.com in case of using WP5.5 or later.
* [WelcartPay] Fixed the bug that the deletion of payments doesn’t work with WelcartPay’s Atodene.

V1.9.32

18 Aug 2020
* Fixed the bug that the checkboxes in the order list, member list and product list don’t work on WP5.5.
* Fixed the bug that the member page transition doesn’t work on WP5.5 environment.
* Fixed the bug that the error message appears when activating the plugin.
* Reviewing the delivery company name.

V1.9.31

8 Jul 2020
* Exclude PHP 5.6 from the supported versions (no longer supported).
* Corrected the display of the number of stock per SKU in Control Panel > Item List.
* Fixed the bug that unnecessary columns are inserted in the download CSV data for “Order List Output”, “Member Data Output”, and “Order List Output” .
* Fixed the bug that some of the button styles on the admin screen are not working.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Fixed the bug that the display of the number of payments for installment payments is incorrect.
* Fixed the bug that the error happens in checking for update of extension plugins and failing to activate Welcart.
* [WelcartPay] Added the function to return to session when SESSION EMPTY.
* Fixed the error in the getItemDiscount() function.

V1.9.30

24 Apr 2020
* Added the function to display the update notification of the extended plugin.
* Added the option to show or hide the global message of the settlement errors.
* Fixed the bug that all menu titles in the member page are being the same titles of the member page when using a specific theme.
* Adjusted the style of the input field on the credit settlement settings page.
* Fixed the bug that the “Previous page” and “Next page” buttons on the order data edit page are not displayed.
* Fixed the bug that the custom customer field item isn’t displayed in “Order List Output”.
* Fixed the bug that the search result of “Order Search” is not reflected in “Order List Output”.
* [WelcartPay] Fixed the bug that you can’t change the “Next Billing Date” if you change it once.
* [Telecom] Fixed the bug that a duplicate order data is created.
* Added the function to specify the “duration” of the bestseller widget.

V1.9.29

7 Apr 2020
* Improved the performance of a order list response.
* Added a session recovery function for recover the session empty error of credit settlements.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Fixed the bug that Notice error occurs when there is no “TokenResponseCd”.
* Compatible with WordPress 5.4
* [WelcartPay] Changed the specification that an item name is added in a result notification mail of an automatically-renewed time deposits.
* Added the function that a custom field specific input/output to an item CSV.
* Changed the specification that the IP address and useragent of a customer are displayed in a order data edit page.
* Fixed the bug that a data table isn’t created on some hosting servers.
* Fixed the bug that you can’t move to the next page in a cart page when the site isn’t SSL by supporting Chrome 80.
* Fixed the bug that a database error occurs when the session is time out in an item master page.
* Fixed the bug that the style of the calendar is broken in Welcart Default Theme.

V1.9.28

9 Mar 2020
* Fixed the bug that you can’t move to the next page in a cart page in some browser such as Egde by supporting Chrome 80.
* Fixed the bug that “Security check4” error occurs when you log in with login form in top page in Welcart Default Theme.

V1.9.27

2 Mar 2020
* Fixed the bug that the item option in the past order list is disappear when you change the item option of the item master.
* Fixed the bug that the calendar id tag of the calendar widget is not unique.
* Compatible with Chrome 80.
* Fixed the bug that the error occurs the member list in MySQL8.

V1.9.26

30 Jan 2020
* [PayPal] Fixed the bug that “Pay Now” button doesn’t work in the cart page.
* [WelcartPay] Fixed the bug of error in UnionPay Payment.
* [WelcartPay] Fixed the bug that a comma “,” is attached to the amount in ATODENE’s “Post-payment settlement transaction registration CSV”.
* [WelcartPay] Changed the specification that limit available company names in ATODENE.
* [ZEUS] Changed the specification that a credit card can be registered in My Page when using QuickCharge and batch processing.
* Changed the specification that a member data can be shared with other Welcart.
* Changed the specification that “+” character can be used in the e-mail address check when sending.
* Fixed the bug that “sama” is inserted in the subject of the automatic reply mail when the language setting of the front page isn’t Japanese and the administration page is English.
* Fixed the bug that a JavaScript error appears on the order edit screen in some environments.

V1.9.25

18 Dec 2019
* Fixed the bug that in case of the mail authentication of “Next while registering a member”, the site will be tranferred to the Welcart demo site when you click “Return to purchase”.

V1.9.24

16 Dec 2019
* [WelcartPay]Fixed the bug that you can purchase items even if the upper limit of payment is exceeded when using ATODENE.
* [WelcartPay]Added a feature of UnionPay Payment.
* [WelcartPay]Fixed the bug that yen mark is added to the consumption tax in “Postpaid payment transaction registration CSV when using ATODENE.
* Fixed translation of mail authentication function.
* Fixed the bug that menu titles such of footer and etc. are all “member login” on the member login page on the front page.
* Fixed the bug that the hyphen (-) cannot be used for custom member field keys.

V1.9.23

5 Dec 2019
* Compatible with PHP7.3.
* Added a feature of a mail authentication.
* Fixed the bug that the tax-inclusive price becomes incorrect when updating the order data edit screen when using the reduced tax rate.
* [e-SCOTT][WelcartPay]Changed the specification that recording “3D secure authentication result code” in 3D secure.
* [e-SCOTT][WelcartPay]Corrected some error message translation.
* [WelcartPay]Fixed the bug that [Recording sales] is displayed again when [Change usage amount] after [Recording sales] in the settlement dialog.
* [WelcartPay]Fixed the bug that a CSV output button related ATODENE does’t work in the order list.
* [e-SCOTT][WelcartPay]Changed the specification that 3D secure encryption key / initialization vector input is not required.
* [WelcartPay]Changed the specification that adding a history data even when a member error occurs in automatically-renewed time deposits.
* [e-SCOTT][WelcartPay]Fixed th bug that the card number input form doesn’t appear in the dialog when there is index.html in Route.
* [e-SCOTT]Fixed th bug that a payment notification for convenience store payment cannot be received when using only convenience store.
* Changed the specification to add “Manager Memo” item to “Order List” and “Order Details List” output CSV.
* Fixed the bug that an error isn’t displayed even if you purchase more than the purchase limit if you set “Do not limit purchase when sold out” in item data editing page.
* Add “CLICKPOST” to shipping company name.
* Fixed the bug that “Discount” becomes 0 when “Apply tax rate after changing” is checked with [Recalculate] button in order data editing.
* Fixed the bug that the product is deleted immediately without alert confirmation when deleting the product on the product edit screen.
* Changed the specification to make it easy to set required address etc.
* Fixed the bug that the page in PDF output breaks unnecessarily when using “Reduced tax rate”.
* Fixed the bug that Notice appears when logging out when using DLSeller.
* Fixed the bug that PHP7 Warning error occurs in tracking tag output in the specific environments.

V1.9.22

20 Sep 2019
* Fixed the bug that the price of incluging tax is calculated by standard tax rate when the settings are “Reduced tax rate” and the item is included tax.
* Fixed the bug that the price which should be discount doesn’t discount when the setting is “Reduced tax rate”.
* Fixed the bug that the tax price doesn’t display when “Consumption tax classification” and “Consumption tax subject” hasn’t saved in past order data.
* Fixed the bug that “Shipping date” can’t be searched by “more than” and “less than” in OrderList>OrderSearch.
* [WelcartPay] Changed the specification. “Settlement price” is being displayed in the settlement history of subscription settlement member information.
* Changed the specification. The date of Receipt PDF is delivery date(updated date).

V1.9.21

29 Aug 2019
* Modified the function of Reduced tax rate.
* Added the SKU item mode on item CSV of an item batch registration and an item data output.
* [WelcartPay] Compatible with 3D Secure.
* [e-SCOTT Smart] Compatible with 3D Secure.
* [SBPS] Fixed the bug that the display of option changes to an incorrect value on wallet settlement.
* Fixed the bug that the style of the order completion page is skewed when not using ‘wc_templates’.
* [Paygent] Fixed the bug that the payment method isn’t registered on basic settings>payment method>payment method when the settings of the payment is completed.
* Changed the specification. You can’t select the payment method when the settings of the credit payment is wrong.
* Changed the specification. The payment method being stopped when the settings of the credit payment changes to unused.
* Changed the specification. The product subtotal is added on the list of the order list output.

V1.9.20

Ngày 25 tháng 6 năm 2019
* [PayPal EC] Đã thêm tính năng thanh toán ngân hàng.
* Đã thêm Filter Hook cho danh mục CSV.

V1.9.19

Ngày 22 tháng 5 năm 2019
* Đã thêm tính năng Giảm mức thuế suất.
* Đã thêm Filter Hook tùy biến cho “Ngày giao hàng mong muốn”.
* [SBPS] Những từ được sửa đổi, v.v.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc bạn không thể cập nhật trường đặt hàng tùy biến và trường khách hàng tùy biến.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc có các trường hợp xảy ra khi id_thanh toán không hiển thị trong thông tin thanh toán.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho Datepicker trong “Ngày giao hàng mong muốn” và “Ngày giao hàng” không hoạt động trên trang đăng ký tạm tính đơn hàng mới.

V1.9.18

22 tháng 4 năm 2019
* [ZEUS] Đã khắc phục lỗi (bug) về việc thẻ tín dụng không thể cập nhật trong Trang của tôi (My Page) trong trường hợp sử dụng eg11 hoặc iPhone Safari.
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật của Hook về trạng thái giá trị của nút “Check out” (Kiểm tra thanh toán hàng bạn mua) trong trang xác nhận có thể đã bị thay đổi.
* Đã thêm Hook vào get_member_history (để nhận_lịch sử_thành viên).
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc xảy ra lỗi khi chỉ định non-character (không ký tự) trong tham số thứ hai là _status (trạng thái).
* Đã thay đổi đặc điểm kỹ thuật về textarea có sẵn trong trường đơn đặt hàng tùy biến.
* [Veritrans] Đã thêm Hook vào thời điểm nhận thông báo thanh toán.
* Đã thêm tính năng về sự hiển thị thông tin bổ sung của phương thức thanh toán vào tên phương thức thanh toán của email quản trị viên.
* Đã thêm Hook về sự nhận định việc xóa thông tin thành viên cho trang đầu.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc không thể đăng ký do lỗi xảy ra nếu có nhiều phương thức giao hàng trong đăng ký hàng loạt món hàng.

V1.9.17

5 tháng 3 năm 2019
* [SBPaymentService] Tương thích với thanh toán bằng Token.
* [ZEUS] [WelcartPay] Đã thay đổi thông số kỹ thuật về việc gửi email cho quản trị viên khi thông tin về thẻ tín dụng được thay đổi trên trang của tôi cho khách hàng.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi thông số kỹ thuật mà quản trị viên có thể xóa dữ liệu không khớp của thành viên thanh toán nhanh trên trang chỉnh sửa thành viên.
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật mà ngày hiển thị không giới hạn về “Ngày giao hàng mong muốn” và “Ngày giao hàng”.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị “Security check2” trong trường hợp không có wc_templetes khi nhấp vào nút “Tiếp theo với đăng ký thành viên”. (Đã khắc phục lại)
* Đã thêm Hook về sự nhận định việc xóa thông tin thành viên cho trang đầu.
* Đã thêm Hook tại phản hồi trạng thái của lịch sử mua hàng trên chỉnh sửa dữ liệu thành viên. (Đã sửa chữa lại)

V1.9.16

Ngày 13 tháng 2 năm 2019
* [PayPal EC] Đã khắc phục lỗi (bug) về quá trình tổng số tiền không khớp khi tiền tệ là đô la.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị “Security check4” khi tải lại trang sau khi đăng nhập vào trang của tôi.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị “Security check2” trong trường hợp không có wc_templetes khi nhấp vào nút “Tiếp theo cho việc đăng ký thành viên”.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho số đăng ký món hàng của Welcart Shop Home không giảm khi xóa món hàng (vào thùng rác).
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị “Thông báo” khi kiểm tra trường đơn hàng tùy biến.
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật khi tài khoản ngân hàng cho việc chuyển tiền không hiển thị trong trường hợp phương thức thanh toán là thanh toán trả sau.
* Đã thêm Serbia vào quốc gia bán hàng.
* Đã thêm Hook tại phản hồi trạng thái của lịch sử mua hàng trong chỉnh sửa dữ liệu thành viên.

V1.9.15

15 tháng 1 năm 2019
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc trường tùy biến không thể đăng ký khi đăng ký mới theo danh mục CSV.
* Đã khắc phục lỗi (bug) khi bạn không thể đăng ký đăng ký hàng loạt món hàng bằng cách sử dụng slug tên danh mục.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc trường tùy biến xếp theo thứ tự bị hỏng khi đăng ký mới hoặc cập nhật theo danh mục CSV.
* [SBPS] Đã thay đổi tên thương mại của Dịch vụ Thanh toán SB.
* [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) về việc bạn không thể ghi lại doanh số sau khi ủy quyền lại.
* [WelcartPay] Địa chỉ email được gửi tự động khi xảy ra giao dịch thanh toán tự động gia hạn đã được thay đổi thành địa chỉ email của dữ liệu thành viên.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc hiển thị tổng số tiền không chính xác khi tiền tệ là USD.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc con số tính toán giảm giá của chiến dịch quảng cáo được làm tròn thành số nguyên trong trường hợp tiền tệ cần hiển thị sau số thập phân.
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật về việc thông báo hoàn tất trở nên dễ dàng tìm thấy trong trang của tôi (My Page) khi người dùng cập nhật thông tin của họ.
* Tăng cường bảo mật đăng nhập thành viên.
* Đã thêm Hook tại $usces->get_post_user_custom().
* Đã thêm tham số tại $usces->get_post_user_custom().
* Đã thêm Hook tại usces_action_reg_orderdata_stocks($args).

V1.9.14

Ngày 1 tháng 11 năm 2018
* [Welcart] Tương thích với PHP7.2.
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật về việc không cài đặt được MyIsam vào bảng dữ liệu làm công cụ ban đầu.
* Đã cải thiện thời gian thực hiện trở nên ngắn khi tải lên hàng loạt món hàng và đã khắc phục một số lỗi.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc mất đi một nửa chiều rộng (half-width) “+” trong các thư gửi đi từ các trang quản trị.
* [PayPal EC] Đã thay đổi các từ được chèn tự động khi bạn chọn PayPal EC trong phương thức thanh toán.

V1.9.13

Ngày 3 tháng 9 năm 2018
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi thông số kỹ thuật về việc không cho phép đăng ký “e-SCOTT” và “WelcartPay” cùng một lúc thành “mô-đun thanh toán tín dụng khả dụng”.

V1.9.12

Ngày 31 tháng 8 năm 2018
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật về việc xử lý không dừng lại khi không có thẩm quyền ghi tệp nhật ký (log) vào đăng ký hàng loạt bài viết.
* Đã khắc phục lỗi (bug) khi ký tự “&” tự động thay đổi “&” trong tên người gửi thư.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) về việc không hiển thị bên trong cửa sổ hộp thoại của thanh toán Token.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc xuất hiện thông báo tin nhắn khi kích hoạt đầu tiên của Welcart.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi thông số kỹ thuật về việc không cho phép đăng ký “e-SCOTT” và “WelcartPay” cùng một lúc thành “mô-đun thanh toán tín dụng khả dụng”.
* Đã thêm Kazakhstan vào quốc gia bán hàng.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc số tiền giảm giá tự động thay đổi thành 0 khi nhấp vào nút tính toán lại trong trang chỉnh sửa dữ liệu đơn hàng.
*[REMISE Payment] Đã thêm tính năng thay đổi thẻ tín dụng có sẵn trong “Trang của tôi”.
* [PayPal EC] Đã khắc phục lỗi (bug) của JavaScript tron trang giỏ hàng mà không đăng nhập.
* [WelcartPay] Đã thay đổi thông số kỹ thuật về số tiền tối đa cho phí (cố định) thanh toán trực tuyến có thể được cài đặt.
* [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) trong xử lý thanh toán trực tuyến.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi thông số kỹ thuật cho việc xử lý danh mục là bắt buộc.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thêm tùy chọn sử dụng thanh toán nhanh cho mỗi lần.
* [ZEUS Paymen] Đã khắc phục lỗi (bug) cho mô-đun thanh toán ngoại trừ ZEUS không có sẵn trên các cài đặt cơ bản>phương thức thanh toán>phương thức thanh toán.
* [Paygent Payment] Đã khắc phục lỗi (bug) về dữ liệu đơn hàng của Welcart được tạo tự động khi thay đổi số tiền thanh toán tại trang quản trị của Paygent.

V1.9.11

29 tháng 6 năm 2018
* [Mizuho factor] Đã thay đổi đích kết nối URL của môi trường kiểm thử.
* Đã khắc phục lỗi (bug) nơi có các trường hợp xảy ra khi sự theo dõi thương mại điện tử (e-commerce) không được nhận biết (gửi) chính xác.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi sự hiển thị số thanh toán thành ô trống trong trường hợp “chỉ thanh toán một lần”.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về tiêu đề trang web trên một PDF thông báo giao hàng bị sai lệch.
* Đã thêm Hook vào “công ty” trong một PDF thông báo giao hàng.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi trường mã xác thực thanh toán Token thành bắt buộc.
* Đã thêm tính năng ủy quyền mật khẩu thành viên của Welcart. Sự chỉ định cụ thể có sẵn và v.v.
* [ZEUS Payment] Đã khắc phục lỗi (bug) về tình trạng không thay đổi thành đã thanh toán khi đã nhận được thông báo thanh toán tiện lợi.
* [Another Lane Payment] Đã thay đổi URL thanh toán.
* [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) về việc đăng ký thẻ thành viên không hoạt động trong trường hợp mua một món hàng đăng ký dài hạn trong lần đầu tiên trên loại liên kết ngoài.
* [WelcartPay] Đã thêm hoạt động Hook vào “Đóng” trên hộp thoại thông tin thanh toán.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự phân trang không hoạt động trên danh sách đơn đặt hàng cũ.
* [RobotPayment (CloudPayment)] Đã khắc phục lỗi (bug) cho lỗi thanh toán khi sử dụng điểm tích lũy vượt tổng giá trị món hàng.
* [Ví Yahoo] Đã khắc phục lỗi (bug) cho lỗi thanh toán.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho sự tính toán số thập phân của Javascript trên trang chỉnh sửa đơn đặt hàng.

V1.9.10

Ngày 5 tháng 3 năm 2018
* Đã thay đổi thời gian của session_start (phiên làm việc bắt đầu). Nó chạy trước bất kỳ plug-in nào khác.
* Đã thay đổi thiết kế của nounce. Các giá trị khác nhau được cài đặt để bật lên trên mỗi phiên làm việc khi đó là điều quan trọng cho sự bảo mật trên trang đầu.
* Đã thêm thuộc tính httpOnly vào session cookie (phiên làm việc cookie). Nếu AOSSL, đã thêm thuộc tính bảo mật.
* Tăng cường làm sạch.

V1.9.9

Ngày 2 tháng 2 năm 2018
* [ZEUS Payment] Đã khắc phục lỗi (bug) về việc không được đăng ký trong Quick Charge khi sử dụng Quick Charge với SecureLink.
* Đã thêm tùy chọn không hạn chế mua hàng (không kiểm tra kho hàng) ngay cả khi hết hàng.
* Đã thêm tính năng thay đổi tên hiển thị của tình trạng kho hàng.
* Đã thay đổi nhãn “Use SSL” thành “Switching SSL”.

V1.9.8

Ngày 22 tháng 1 năm 2018
* [ZEUS Payment] Tương thích với thanh toán Token.
* Đã thay đổi thời gian của session_start (phiên làm việc bắt đầu). Nó hoạt động tại phần xây dựng Welcart.
* Đã khắc phục lỗi (bug) trong trường hợp trạng thái thanh toán là giá trị không mong muốn khi chỉnh sửa dữ liệu đơn đặt hàng.
* [Paydesign] Đã khắc phục các thông báo của các loại nội dung trên chức năng đầu trang.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi kiểu nhập hộp thoại số thẻ tín dụng trên điện thoại thông minh.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã thay đổi sự hiển thị thông tin thanh toán trên màn hình chỉnh sửa đơn đặt hàng. 4 chữ số cuối của số thẻ tín dụng và ngày hết hạn không được hiển thị.
* [WelcartPay] Đã thay đổi lựa chọn năm của ngày gia hạn hợp đồng tiếp theo để có thể chọn cho đến 10 năm sau đó trên thông tin đăng ký thành viên gia hạn tự động .

V1.9.7

Ngày 25 tháng 12 năm 2017
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho lỗi “uscesCart” jQuery.
* [Paygent] Đã thêm “Phân loại hiển thị bổ sung” trên tham số gửi đi.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc thiếu end tag (thẻ kết thúc) () trên trang chỉnh sửa đơn đặt hàng.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã sửa đổi vị trí hiển thị của hộp thoại nhập thông tin thẻ.
* Đã thêm tên điểm đến trên đầu ra csv “Ganbare Tencho!”.
* Đã sửa đổi mọi kết xuất PDF. “Đánh dấu ZIP” và “Điện thoại” không được hiển thị khi địa chỉ và Điện thoại không được điền vào.
* Đã thêm phân loại cho kiểu trường thông tin khách hàng trên trang xác nhận.
* Đã thêm trạng thái phản hồi trong lịch sử mua hàng của trang chỉnh sửa thông tin thành viên trên màn hình quản trị viên.
* [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) cách bố cục danh sách đơn đặt hàng bị tắt khi sử dụng thanh toán trả sau (postpay).
* [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) về việc xảy ra lỗi do thông tin thanh toán cũ.
* [PayDesign] Đã khắc phục lỗi (bug) do xảy ra lỗi trong trường hợp tên món hàng bị dài khi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
* [e-SCOTT] [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) do hộp thoại thanh toán bằng Token không hiển thị tùy thuộc vào trạng thái.

V1.9.6

Ngày 3 tháng 11 năm 2017
* Tương thích với thay đổi thiết kế dọn dẹp WordPress4.8.3. Đã khắc phục lỗi (bug) của danh sách đơn đặt hàng csv.
* [WelcartPay] Đã khắc phục lỗi (bug) về việc các thành viên không thể kiểm soát thanh toán trên trang quản trị khi mua hàng bằng cách thay đổi số thẻ.

V1.9.5

Ngày 30 tháng 10 năm 2017
* [WelcartPay] Tương thích với thanh toán Token.
* [e-SCOTT] Tương thích với thanh toán Token.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho Hook “usces_noreceipt_status” không hoạt động.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự không phản hồi thay đổi “bản ghi nhớ quản trị viên” khi đăng ký tạm tính đơn đặt hàng mới.
* Đã thêm Filter Hook tại “Tổng giá” của kết xuất PDF.
* Đã thêm Filter Hook để chỉnh sửa các nhận xét của dữ liệu đơn đặt hàng csv.
* Đã khắc phục tin nhắn bị lỗi chưa được dịch khi đăng ký thành viên.
* Đã thêm Filter Hook cho thay đổi kích thước phông chữ của thông tin công ty chúng tôi trên ghi chú giao hàng PDF.
* Đã thay đổi kiểu định dạng bên phẩi trong danh sách thành viên.

V1.9.4

Ngày 12 tháng 9 năm 2017
* Đã khắc phục một lỗ hổng Object Injection.
  Chúng tôi đã phát hiện ra một lỗ hổng Object Injection nguy hiểm ở trang đầu.
  Vui lòng nâng cấp Ver.1.9.4 ngay lập tức. Tất cả các phiên bản trong quá khứ là mục tiêu.
  Các chi tiết biện pháp đối phó kỹ thuật là liên kết dưới đây.
  https://plugins.trac.wordpress.org/changeset?sfp_email=&sfph_mail=&reponame=&new=1728429%40usc-e-shop&old=1728428%40usc-e-shop&sfp_email=&sfph_mail=
* Đã thay đổi bản in của thông tin chân trang đầu tiên trên phiếu giao hàng PDF không hiển thị trong trường hợp có nhiều trang.
* Đã thêm tùy chọn [UnionPay] trong mô-đun thanh toán của Softbank Payment.
* Đã thay đổi thành danh mục không công khai được hiển thị trên lựa chọn trong danh sách món hàng trong trường hợp tìm kiếm danh mục sản phẩm.
* Đã thay đổi thuế tiêu thụ được bao gồm khi thanh toán chỉ là điểm tích lũy.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cài đặt ngày giao hàng.
* Đã khắc phục sao chép id giá trị của “mailadress1” trên “wc_customer_page.php”.
* Đã khắc phục về việc thiếu thông tin của dữ liệu đơn đặt hàng trong trường hợp PayPal webpayment plus
* Đã khắc phục lỗi (bug) về hình thức điểm tích lũy.
* Tương ứng với thay đổi thông số kỹ thuật của “Ví Yahoo!”.

V1.9.3

Ngày 5 tháng 7 năm 2017
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc thanh toán trùng lặp trên các máy chủ cụ thể. [WelcartPay] [e-SCOTT Smart].
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho tin nhắn bị lỗi trên [e-SCOTT Smart].
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật của [WelcartPay].
* Đã khắc phục lỗi (bug) về độ dài tên món hàng của [Pay design].
* Đã khắc phục lỗi (bug) về cài đặt PayPal do API hết hạn.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị link liên kết trên trang thành viên của [ZEUS].
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc tính giá trong trường hợp sử dụng điểm tích lũy.
* Đã thay đổi cảnh báo JAVASript trên trang xác nhận để giảm sự rời bỏ.

V1.9.2

28 tháng 4 năm 2017
* Đã thêm tính năng thanh toán trả sau “ATODENE” trên [WelcartPay].
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc tính giá trong trường hợp thanh toán BankCheck trên [CloudPayment].
* Đã khắc phục lỗi (bug) về số thanh toán trả dần định kỳ trên e-mail. [WelcartPay].
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho trang danh sách món hàng trên trang quản trị viên.
* Đã tương ứng vơi việc nâng cấp phiên bản của WCEX DLSeller 3.0.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị thông tin thẻ tín dụng trên [WelcartPay].
* Đã thay đổi để tạo nhật ký (log) thất bại của các đăng ký dài hạn tái lập tự động trên [WelcartPay].
* Đã khắc phục lỗi (bug) của Filter theo phương thức giao hàng trong danh sách đơn đặt hàng.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho lỗi thanh toán trong trường hợp sử dụng mã giảm giá trên [WelcartPay] [SONY Payment].
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho tin nhắn thông báo trên quan trị viên và trang chỉnh sửa dữ liệu.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho việc nhận dữ liệu của đại lý nhận giao dịch trực tuyến trên [WelcartPay].
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị link liên kết trên trang của tôi của [WelcartPay] .
* Đã thêm tính năng cập nhật dữ liệu chỉ “số lượng kho hàng” hoặc “tình trạng kho hàng” khi đăng ký hàng loạt món hàng và xuất dữ liệu món hàng.
* Đã khắc phục mã quốc gia Thụy Điển.

V1.9.1

Ngày 26 tháng 12 năm 2016
* Đã thêm tính năng xuất CSV mà các món hàng có nhiều trường tùy biến và khóa giống nhau.
* Đã thay đổi thông số kỹ thuật của [E-SCOTT] và [WelcartPay] để vô hiệu hóa việc xóa tài khoản trên Trang của tôi.
* Đã khắc phục hệ thống tính điểm tích lũy.
* Đã thêm mã SKU vào mã món hàng của số món hàng trên [PayPal EC].
* Đã thêm tính năng đăng ký hàng loạt món hàng và xuất dữ liệu món hàng để đăng ký / xuất ra danh mục bằng slug.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc thêm điểm tích lũy trên trang chỉnh sửa đơn hàng.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về việc đăng ký thông tin thành viên trên trang đầu.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho lỗi xảy ra trong meta box nhận xét trên danh mục chủ.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cập nhật dữ liệu thành viên.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về dữ liệu quốc gia cố định nhận được trong trang phương thức thanh toán.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về giá trị trả trước bị mất đi trong trường hợp cập nhật thông tin SKU khi sử dụng trường WCEX_SKU_SELECT + advance field.
* Đã thêm tính năng biện pháp đối phó để bảo vệ thư rác đăng ký thành viên.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho ký tự thay đổi tự động từ [+] thành [ ] trên một số bản in và e-mail.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho việc in tổng tiền trên hóa đơn PDF.
* Đã khắc phục lỗi (bug) do xảy ra lỗi khi các đại lý không có sẵn trên trang chọn thanh toán tín dụng.
* Đã thay đổi màu của ” Tài khoản Credit sales (bán hàng thanh toán qua trung gian tín dụng)” trên [WelcartPay].
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho việc phân loại trên trang giao hàng / trang thanh toán.
* Đã khắc phục lỗi (bug) cho việc kết xuất nhật ký lỗi thanh toán.
* Đã khắc phục lỗi (bug) về sự hiển thị trạng thái xác nhận tiền đặt cọc trên trang chỉnh sửa đơn đặt hàng.

V1.9

Ngày 5 tháng 10 năm 2016
* Đã thêm mô-đun thanh toán mới “WelcartPay”
* Đã khắc phục lỗi (bug) do không nhận dạng được hình ảnh phụ (sub-image)