Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Upload Tracker

Mô tả

This plugin is helpful for content creators, who work with files. You can quickly collect uploaded file web links directly without opening individual files.

Ảnh màn hình

  • You can collect links using admin bar icon

Hỏi đáp

You can send questions and requests to info@bytesunited.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Upload Tracker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.2

  • Minor improvements and support for the latest WordPress release

1.2

  • Improved database management and user notification

1.1

  • Minor fixes and improvements

1.0

  • Initial release