Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Upload Multiple Image

Mô tả

This plugin adds a meta box for multiple images for all posts and pages. please see installation instructions.

Retrive all image using function get_multiple_image($post_id)

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. To retrieve linked images, Use get_multiple_image() into the loop which return an array of image URLs

Hỏi đáp

Q:How to get all uploaded image for post/page

Ans: Using \”get_multiple_image($post_id)\” function you can retrieve all image uploaded vai this plugin into an array();

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Upload Multiple Image” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • First stable release.