Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Unique File

Mô tả

  • Rename by MD5: rename file by md5 when upload
  • Store Only One: remove unique number in filename
  • Without siteid: remove siteid in upload path
  • Disable yearmonth folder: remove yearmonth in upload path
  • Prevent Deletion: because only store one

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Unique File” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release