Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Twitter Hashtag

Mô tả

Si necesitas agregar el timeline de twitter, filtrando palabras, esto te servira.!

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Subir el archivo “twitter-hashtag” en “/wp-content/plugins/”
  2. Activar el plugin.
  3. En la seccin de widgets, colocarlo donde deseas.

1.1

  • Versin 1 del plugin twitter hashtag, se aceptan sugerencias
    bienvenido@sparklabs.com.mx

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Twitter Hashtag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp