Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TT-Options

Mô tả

This plugin is a simplified theme options where you can save styles, scripts and other codes to the database without having to edit any files on your theme. Makes your theme updates a worry-free! TT-Options is a plugin that provides users with limited theme options the unlimited possibilities to fully customize their website. Created by Thesabel Tuto.

Ảnh màn hình

 • TT-Options Dashboard

Cài đặt

 1. Upload tt-options to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Hỏi đáp

 1. Where can I change the settings?
  A: You can change the settings in the Dashboard -> TT-Options menu.

 2. How to make this plugin work?
  A: Please refer to Dashboard -> TT-Options > Support for answers.

Installation Instructions
 1. Upload tt-options to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TT-Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.6 updated some settings
1.0.5 updated some settings
1.0.4 updated some settings
1.0.3 updated some settings
1.0.2 Fix on custom codes output
1.0.1 Update on Plugin URL
1.0.1 Fix on custom option tag for Custom Style and Custom Script
1.0.1 Update ReadMe