Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Transiz Routes – Transport and Freight

Mô tả

Are you a freight/transport company or a logistics organisation? Do you need to provide your online users with the latest offers?
Transiz Routes is a plugin that will display the routes posted by a company on the freight exchange site http://www.transiz.com.

To use:

[transizroutes] //shows all the offers from Transiz
[transizroutes company=company_id] //only shows the offers of your company

Optional arguments:

 • company = The company ID (from your company page on Transiz)
 • lang = The language of the plugin. Available: “bg”, “de”, “en”, “es”, “fr”, “hu”, “it”, “pl”, “pt”, “ro”, “ru”, “sp”, “tr” (default “en”)
 • theme = The theme of the plugin. Available: “alizarin”, “belizehole”, “carrot”, “concrete”, “emerald”, “nephritis”, “orange”, “pomegranate”, “river”, “silver”, “sunflower”, “wetasphalt”, “wisteria” (default “belizehole”)
 • width = Width of plugin, in px or % (default 100%)
 • height = Height of plugin, in px or % (default 500px)

Tài liệu hướng dẫn

Full documentation can be found on the Transiz Routes Plugins page.

Ảnh màn hình

 • Sample website using the plugin with river theme
 • Sample website using the plugin with wetasphalt theme
 • Sample website using the plugin with orange theme

Cài đặt

The plugin is simple to install:

 1. Download transizroutes.zip
 2. Unzip
 3. Upload transizroutes directory to your /wp-content/plugins directory
 4. Go to the plugin management page and enable the plugin
 5. Place [transizroutes] or [transizroutes company=company_id] in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Transiz Routes – Transport and Freight” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version