Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tradecast

Mô tả

Connect your Tradecast channel to your WordPress website easily, using the official Tradecast plugin for WordPress.

Features of the plugin include:

 • Connecting to a Tradecast channel ID
 • Managing videos from Tradecast
 • Managing galleries from Tradecast
 • Adding videos to posts and pages through a shortcode or a Gutenberg block
 • Adding galleries to posts and pages through a shortcode or a Gutenberg block

Languages

The Tradecast plugin for WordPress is translated into the following languages:

 • English (US)
 • Dutch – Nederlands

Installation

 • Install the plugin from the WordPress Plugin Directory
 • Activate the plugin
 • Configure the Tradecast Channel ID in the Settings page of the Tradecast plugin

Block

This plugin provides 2 blocks.

 • Tradecast Video
 • Tradecast Gallery

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tradecast” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp