Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

T&P Navigation Menu

Mô tả

T&P Navigation Menu is a smart simple plugin that stick your default wordpress nav menu to the top of the page when you scroll down.

  • T&P Navigation Menu works only with wordpress twentythirteen theme!
  • for use in a diffrent theme you need to add <div id="navbar" class="navbar"></div> and put your menu inside it.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg
  • screenshot-3.jpg

Cài đặt

  1. Upload T&P Navigation Menu to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. For a different theme put <div id="navbar" class="navbar"><?php wp_nav_menu(); ?></div> in your header.

Hỏi đáp

The T&P Navigation Menu does not work

Make sure that there is a wp_footer() func in your footer.php and wp_header() in your header.php.

I have `wp_footer()` func in footer.php and `wp_header()` in header.php but still does not work

Make sure that your menu inside <div id="navbar" class="navbar"><?php wp_nav_menu(); ?></div>.

How do I change the design

You can use CSS to change the look and feel of the layout.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“T&P Navigation Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release August 2013