Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Top Post

Mô tả

Display top post and most active entries on your sidebar simply. This package contains two widget so you do not need to install them separately.

Ảnh màn hình

  • Main View
  • Option Panel

Cài đặt

Place file in your /wp-content/plugins/ directory
and activate through the administration panel, and then go to the widget panel and
drag it to where you would like to have it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Top Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp