Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tooltipster

Mô tả

Tooltipster is a jquery tooltip plugin. you can use it very easy . you can add custom image , text , title.
it has 10+ features .
example animation, position, title, text, image, speed, delay,icon ,theme, trigger etc.

How to Use

to Use Cteate a shortcode in your post like that

simple Activation

[tooltip text="Your Tooltip text here"]
  Tooltip
[/tooltip]

Add content with title, position

[tooltip title="Helo World" position="top" text="Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! This is an tooltips This is an tooltips"]This is an tooltips[/tooltip]

More Options

[tooltip title="Helo World" trigger='click' position="top" image="http://s27.postimg.org/4by9zrilr/logo.jpg" theme="tooltipster-light" text="Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! This is an tooltips This is an tooltips"]
  This is an tooltips
[/tooltip]

Ảnh màn hình

 • Tooltip with Image

Cài đặt

 • From WP admin > Plugins > Add New
 • Search \”Tooltipster\” under search and hit Enter
 • Click \”Install Now\”
 • Click the Activate Plugin link

Hỏi đáp

Tooltipster can be added any where .

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tooltipster” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
First Release