Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Title Year ShortCode ===

Mô tả

A simple and nice plugin to echo the current year to your page or post title using a shortcode, as simple as that.

Description ==

A simple and nice plugin to echo the current year to your page or post title using a shortcode, as simple as that. If the installation is okay, go to any post and you can use the [year] shortcode in your title. Just assign the shortcode on your year place it will automatically echo the current year on that place. No need to change it again. Whenever the year will change, this shortcode will automatically change your titled year.

Installation ==

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Changelog ==

= 1.0.0

  • Initial Release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Title Year ShortCode ===” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp