Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyPic LT

Mô tả

TinyPicLT plugin add tinypic metabox widget, this is simple plugin that allow you to upload image or video while writing a new post or page without go to any page, this plugin might/can help you to keep your idea in writing an article, so simple and useful.
TinyPicLT Plugin written by Jati

Ảnh màn hình

  • /trunk/screenshot-1.png
  • /trunk/screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload the folder “tinypic-lt” to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
  3. Done and enjoy 😉

Hỏi đáp

TinyPicLT

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyPic LT” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin release