Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE VisualBlocks

Mô tả

View VisualBlocks in WordPress Visual Editor.

Support Tag

p, h1, h2, h3, h4, h5, h6, div, section, article, blockquote,
address, pre, figure, hgroup, aside, figcaption, ul, ol, dl

Ảnh màn hình

  • TinyMCE VisualBlocks

Cài đặt

  1. Upload the tinymce-visualblocks folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the tinymce-visualblocks folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE VisualBlocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5

  • tested with WP 4.9.2

1.0.4

  • Refine readme file.

1.0.3

  • Fix CSS

1.0.1

  • Change readme.txt

1.0

  • First released version