Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tiny Link

Mô tả

Get an alternate TinyURL link for your article or post permalink.

Arbitrary section

NA

A brief Markdown Example

NA

Cài đặt

  1. Download “Tiny Link” plugin and upload it to “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
  3. Place “” in your templates

Hỏi đáp

NA

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tiny Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp