Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Time Line

Mô tả

Timeline

Make your timeline page easily, one shortcode only and full customize.

The Features

Live Demo

Rate The Plugin

More Plugins

Cài đặt

Installation

  1. Upload ‘time-line’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Usage

Just use this shortcode:

[alobaidi_time_line year="2015"]
to display list of all posts on 2015

--------------

[alobaidi_time_line year="2014"]
to display list of all posts on 2014

etc ..

Shortcode Attributes

  1. year=”enter of year to display list of all posts on year, example: 2014″ default is 2015.
  2. list=”enter html list type, example: ol” default is ul.
  3. limit=”enter number of posts on year, example: 32″ default is unlimited (all posts of year).
  4. date=”yes” to display date of post, default is no.

Buy Pro Style Extension

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Very simple plugin for create "here you are looking all activeirty for the last year"-kind of post. Very useful in creating sitemap for humans or showing your hard work in blogging.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Time Line” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version.