Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Theme Reset

Mô tả

Resets the theme for all sites in a MultiSite network.

Cài đặt

Just install and activate the plugin as usual. A new menu option can be found under Themes in your network admin menu.

Hỏi đáp

Why? The usual reason: I needed it :0)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Theme Reset” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Revision