Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Theme Duplicator

Mô tả

This plugin creates a duplicate copy of you selected theme.

Ảnh màn hình

  • Check here how to create copy of your theme

Cài đặt

Upload theme-duplicator’ to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
Click on the new menu item “Theme Duplicator” and create copy of your theme!
Your created copy is now available in /wp-content/themes/.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload theme-duplicator’ to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
Click on the new menu item “Theme Duplicator” and create copy of your theme!
Your created copy is now available in /wp-content/themes/.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Theme Duplicator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Theme Duplicator