Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Theme Changer

Mô tả

Easy theme change in the get parameter. Can be used theme to demo.
this to be a per-session only change, and one that everyone (all visitors) can use.

How to use

I just enter the following URL. It’s easy.

http://wordpress_install_domain/?theme_changer=theme_folder_name

Cài đặt

  1. Upload the theme-changer folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the theme-changer folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

28 Tháng Sáu, 2017
Simple plugin without all unecessary files.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Theme Changer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.

1.1

  • While logging in to the management screen, we prepared a watermark for changing the theme to the lower left.

1.2

  • You can attach a password to the Theme Changer. e.g. http://wordpress_install_domain/?theme_changer=theme_folder_name&theme_changer_password=input_password

1.3

  • Fixed a problem where the theme returns to the original when transitioning to the lower page. Once the password matched, the modified theme was applied even to the lower page.