Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Theme Blvd Post Template Options

Mô tả

NOTE: This plugin requires Theme Blvd framework v2.3+

This plugins adds meta box to reveal available custom fields you can use with Post List and Post Grid page templates of a Theme Blvd theme.

Cài đặt

NOTE: This plugin requires Theme Blvd framework v2.3+

  1. Upload theme-blvd-post-template-options folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. There will now be a meta box titled “Post Template Options” when editing pages.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Theme Blvd Post Template Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • This is the first release.