Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Single Background

Mô tả

Single Background

Add different background color or responsive background image for every single post or page or custom post type.

The Features

 • One shortcode only and easy to use.
 • Background color or responsive background image.
 • Add different background for every single post or page or custom post type.

Live Demo

Rate The Plugin

More Plugins

Cài đặt

Installation

 1. Upload ‘the-single-background’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Shortcode

 1. [single_bg url=””] for background image
 2. [single_bg color=””] for background color

[single_bg] Attributes

 1. url=”paste here your background image url”.
 2. color=”paste here color code or string color”.

ví dụ

[single_bg url="http://yoursite.com/my-image.jpg"] this is for background image.
[single_bg color="#000000"] this is for background color.

You can use string color or rgba color, for example:
[single_bg color="black"] this is for string background color
[single_bg color="rgba(0, 0, 0, 1)"] this is for rgba background color

Read explanation of use.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
it's not responsive, it's just deforming my background image when I scale down my browser window.

Top

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
very good, I don't change background color, this plugin help thanks
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Single Background” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Fixing background image position (white space at bottom), this update working with WordPress version 4.3.1 or higher only.

1.0.1

 • Fixing background position if user is logged in.

1.0.0

 • First version.