Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Textbox Plugin

Mô tả

Textbox is a platform to hire freelance content producers.

Cài đặt

Unzip files inside your plugin folder.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Textbox Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp