Shift8 CDN

This is a plugin that integrates a 100% free CDN service operated by Shift8, for…


Shift8 Web 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Varnish WordPress

This plugin enables you to use the Varnish cache with WordPress, designed for high performance…


AdminGeekZ 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 5 năm trước

wnokta nginx cache

WNOKTA Nginx Cache Eklentisi


WNOKTA Bilişim Hizmetleri Ltd. şti. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước

AgileCDN

Use AgileCDN to speed up and secure your web services


AgileCDN Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 4 ngày trước