Shift8 CDN

This is a plugin that integrates a 100% free CDN service operated by Shift8, for…


Shift8 Web 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.2 Đã cập nhật 15 giờ trước

Varnish WordPress

This plugin enables you to use the Varnish cache with WordPress, designed for high performance…


AdminGeekZ 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.16 Đã cập nhật 3 năm trước

wnokta nginx cache

WNOKTA Nginx Cache Eklentisi


WNOKTA Bilişim Hizmetleri Ltd. şti. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.6 Đã cập nhật 1 năm trước