Shift8 CDN

This is a plugin that integrates a 100% free CDN service operated by Shift8, for…


Shift8 Web 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4 Đã cập nhật 1 tuần trước

Varnish WordPress

This plugin enables you to use the Varnish cache with WordPress, designed for high performance…


AdminGeekZ 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.13 Đã cập nhật 2 năm trước

wnokta nginx cache

WNOKTA Nginx Cache Eklentisi


WNOKTA Bilişim Hizmetleri Ltd. şti. Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.2 Đã cập nhật 1 tháng trước