Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

wnokta nginx cache

Mô tả

The plugin combines the .css and js files of the pages visited by your site and compresses the html codes into an html file, and then the visited page is statically called and published from the created html file.
The plugin also clears the cache received based on NGINX Server. This feature works only if you have received hosting from WNOKTA and your site is hosted on this hosting.

Ảnh màn hình

  • Yazılımsal önbellek ayarları
  • File Manager

Cài đặt

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘wnokta nginx cache’
  3. Install And Activate ‘wnokta nginx cache’ from your Plugins page.

Đánh giá

3 Tháng Ba, 2020
Sunucu üzerindeki önbellekleme özelliğini aktif ettim, yazı yayımladığımda yada sayfa yayımladığımda otomatik olarak önbellekleri temizliyor. Teşekkürler wnokta.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“wnokta nginx cache” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • WNOKTA Önbellek eklentisi ilk sürümü tamamlandı. 17-02-2020