Simple No Comments

Easiest plugin to disable/remove comments from complete site.


Jitendra Singh Dikhit 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.30 Đã cập nhật 9 năm trước