Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Disable All Comments

Mô tả

Disable All Comments is easy to use.
To learn more about the Disable All Comments please see Plugin URI. See screenshot examples at http://seosthemes.com/disable-all-comments/

Ảnh màn hình

  • Admin Panel view of submitted form data.

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

  1. Search for “Disable All Comments”
  2. Click the “Install Now” link
  3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

  1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is there a tutorial?

See the Tutorial

Where can I find documentation on the plugin?

Refer the Plugin Site

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Disable All Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release of plugin