Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

Very Simple Meta Description

This is a lightweight plugin to add a meta description to your WordPress website.


Guido 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 2 tuần trước

DL Verification

Простой способ добавить код на сайт для отслеживания(валидации)


Dyadya Lesha (info@dd-l.name) 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.13 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Simple SEO

Simple, effective SEO for your WordPress web site.


WP Simple SEO 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.3 Đã cập nhật 2 tuần trước