Google XML Sitemaps

This plugin will improve SEO by helping search enginess better index your site using sitemaps.


Arne Brachhold 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 7 tháng trước

Very Simple Meta Description

This is a very simple plugin to add meta description in the header of your…


Guido 4.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 2 tháng trước

DL Verification

Простой способ добавить код на сайт для отслеживания(валидации)


Dyadya Lesha (info@dd-l.name) 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.12 Đã cập nhật 2 năm trước

Automatic Schema

This plugin will automatically insert http://schema.org/BlogPosting Microdata in your blog pages. You don't have to…


Digital Startup 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 1 năm trước