Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Technoscore Bing Conversion Tracking

Mô tả

Technoscore Bing Conversion Tracking is best plugin for WordPress to add Bing Conversion Tracking code to footer part of Selected/All webpages.

More details are as follows:-

 • It adds Bing Conversion Tracking code to particular pages or all pages.
 • Get your Bing Conversion code from your Bing Ads account. Paste Bing Conversion code in ‘Bing Conversion Script’ field under menu ‘Bing Conversion Tracking’ and click the ‘Save Changes’ button.

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Use WordPress’ built-in installer
 2. Download the ZIP file from WordPress website
 3. Extract the technoscore-bing-conversion-tracking directory to your computer
 4. Upload the technoscore-bing-conversion-tracking directory to the /wp-content/plugins/ directory
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Use WordPress’ built-in installer
 2. Download the ZIP file from WordPress website
 3. Extract the technoscore-bing-conversion-tracking directory to your computer
 4. Upload the technoscore-bing-conversion-tracking directory to the /wp-content/plugins/ directory
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Technoscore Bing Conversion Tracking” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial Version

1.0.0