Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Syntax Highlight

Mô tả

Syntax Highlighting in WordPress Plugins and Themes Editor.

Features

 • Syntax highlighting in the Plugins and Themes Editor
 • AJAX save through CTRL+S
 • Ask whether to leave when there are unsaved changes
 • Change font size using Ctrl+=, Ctrl+-
 • Configurable through Settings page
 • Fullscreen mode (CTRL+Enter)
 • Shortcuts (keybindings: Vim, Emacs and Default)
 • Themes
 • Internationalized
 • Search and replace with regular expressions (CTRL+F, CTRL+H)
 • … and all other features that wonderful ACE Editor provides

Ảnh màn hình

 • Syntax Highlight in action
 • Fullscreen mode
 • Settings page
 • Light colour theme

Cài đặt

 1. Uncompress the download package
 2. Upload folder including all files and sub directories to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Enjoy syntax highlithing in your WordPress Editor!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Syntax Highlight” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.2

 • Enhancement: More themes
 • Enhancement: Change font size using Ctrl+=, Ctrl+-

Version 1.0.1

 • Bugfix: Load default settings

Version 1.0

 • initial version