Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Super Background

Mô tả

This is a Flexible and powerful Video/Image Background handler

you can set an either an Image or an MP4 video or directly a YouTube stream as a background
plus you can overlapp an overlay image on top
plus you can fade away the main page content so that becomes transparent
and the background more magnificient

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Super Background” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp