Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Subtitle 360

Mô tả

This plugin creates an option to enter sub heading for pages and posts. You can display the sub title in your theme by using the

Developed by Coregenie Technologies

Coded By BANNA360

Ảnh màn hình

  • Screenshot of admin page.

Cài đặt

  1. Upload the entire subtitle-360 folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Now under pages and posts you can see option to enter sub title.

Template Tag

Hỏi đáp

My Sub title won’t show, What should I do?

You may be forgot to add template code to the area you want to display subtitle.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Subtitle 360” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release

2.0

  • Updated and tested in 4.1 version of wordpress