Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stylish Preloader

Mô tả

If you want the loader to run until the Internet is down or the page is loaded with a beautiful way then this plugin is a right choice. Stylish Preloader plugin will show your website including:

 • Show the preloader on every page or only on the front page.

 • Show the preloader only on the first visit.
  
 • Set colors of the preloader background and the text.
  
 • Preview before installing.
  
 • After installing loading your website and show stylish preloader.
  

Ảnh màn hình

 • Preloader screenshot views

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Click on ‘Stylish Preloader’ option on Preloaders tab.

Hỏi đáp

How can I change the settings of the preloader?

Navigate to Settings > Stylish Preloader. Here you find the panel with all the Stylish Preloaders settings.

How can I Preview the preloader before installing?

When Hover the mouse any design of preloder then show preview and install buttons.Click on preview Button and loadyour desire preloader.

How can I install the preloader after preview?

When Hover the mouse any design of preloder then show preview and install buttons.Click on install Button and load your website page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stylish Preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Release of Stylish Preloader