Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Static File Browser

Mô tả

This plugin allows you to add links to files that are not in the media library. Just create the folder /wp-content/uploads/static and place some files in it. The files will appear in the new tab \”Static File Browser\” in the media library popover. From there you can add links to these files.

Ảnh màn hình

  • \"Static File Browser\" tab

Cài đặt

Place the plugin folder in /wp-content/plugins/ and activate the plugin inside WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Place the plugin folder in /wp-content/plugins/ and activate the plugin inside WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Static File Browser” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp