Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Stage File Proxy

Mô tả

This plugin is used on development sites ONLY to automatically download missing files from the uploads folder when requested. This plugin IS NOT meant for use on production websites.

Cài đặt

  1. Download and enable the plugin.
  2. Set the “Source Domain” on the Stage File Proxy Options settings page.
  3. Make sure that the box for “Organize my uploads into month- and year-based folders” on the “Media Settings” page matches the production website. This controls the location that the file will be downloaded to within the uploads folders.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download and enable the plugin.
  2. Set the “Source Domain” on the Stage File Proxy Options settings page.
  3. Make sure that the box for “Organize my uploads into month- and year-based folders” on the “Media Settings” page matches the production website. This controls the location that the file will be downloaded to within the uploads folders.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stage File Proxy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Initial commit