Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Spice Accordion FAQ

Mô tả

The Spice FAQ Plugin lets you quickly add accordion style responsive FAQ section to your wordpress website. If you have created a wordpress post, then you can create FAQ section. Yes, its that easy.

Key Features

 • Create Unlimited number of FAQ
 • Responsive. So your FAQ display beautifully on every device.
 • Insert Images, Hyperlinks, Media in your faq content
 • Display FAQ in accordion styles
 • Assign Categories to FAQ
 • Display Category Wise FAQ (under development)
 • Select different FAQ colors ( under development)

Use the shortcode [spice-faq] to display FAQ on any page or post.

Here is the link to Documentation

Benefits of an FAQ Page

 • Reduce support quesries by answering the most common questions
 • Build trust with your target audience
 • Demonstrate expertise and build your reputation

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Download Spice FAQ plugin.
 2. Unzip and upload the spice-faq folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress and Enjoy.

Đánh giá

30 Tháng Mười, 2018
Spice FAQ lets you create a responsive , accordion style FAQ in minutes. If you can create a post, you can create the FAQ. It is a super simple plugin and is ideally suited for non technical users.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Spice Accordion FAQ” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Spice Accordion FAQ” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Spice Accordion FAQ” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

First release.

1.1

Minor Changes

1.2

Added Doc Page

1.3

Added category attribute