Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Spacious Toolkit

Mô tả

Spacious Toolkit is a companion for Spacious WordPress theme by ThemeGrill

Get free support at http://themegrill.com/support-forum/

1.0.5 – 03-28-2022

  • Fix – _register_controls is deprecated.
  • Fix – _content_template is deprecated.

1.0.4 – 08-07-2021

  • Tweak – Updated Tested up to to 5.7.

1.0.2 – 19/06/2019

  • Tweak – Added function to retrieve post tags and authors.

1.0.1 – 08/06/2018

  • Fix – spacious_entry_meta php error.

1.0.0 – 02/03/2018

  • Initial Public Release

Cài đặt

  1. Install the plugin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server (in the /wp-content/plugins/ directory).
  2. Activate the Spacious Toolkit plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

What is the plugin license?

  • This plugin is released under a GPL license.

What themes this plugin supports?

  • The plugin currently only supports Spacious theme.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Spacious Toolkit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp