Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Credits Shortcode

Mô tả

Credits Shortcode plugin allows to add Source Link or Via Link for a post or a page. Shortcodes can be added directly or can be added using the button in the WordPress Editor window.

[credits link=”http://example.com” type=”source”] Source Name [/credits]

[credits link=”http://example.com” type=”via”] Via Name [/credits]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Credits Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp