Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SortByMe

Mô tả

SortByMe can manually manage the order of your items and custom post types by drag & drop. This allows to design parts more like a CMS, while keeping the original blog side, or not!

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg Activation in Tools menu.
  • screenshot-2.jpg Drag & drop in your list.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

  3. Configure the plugin by going to the SortByMe menu that appears in your tools admin menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SortByMe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.2

  • Repair include jquery ui core sortable

2.0.1

  • Debug

2.0.0

  • Update pour wp 3.7.1

1.0.0

  • Premire version de SortByMe