Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Snow Storm

Mô tả

Adds Javascript snow effect to your blog, thanks to Scott Schiller. This is the same effect available on WordPress.com blogs.

Cài đặt

This plugin follows the standard WordPress installation method:

  1. Upload the snowstorm folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure the plugin from the ‘Snowstorm’ page under the ‘Appearance’ menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Snow Storm” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp