Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smart service

Mô tả

Service box is totally responsive. Its beautifully manage your website service showcase. Based on Bootstrap and implemented with latest Font Awesome library.

Ảnh màn hình

  • Admin-Interface
  • User-Interface

Cài đặt

  1. Upload the smart-service folder to the /wp-content/plugins/ directory.

  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

  3. After installing plugins then you can see the custom post type service then you can handle the service section.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smart service” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp