Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Smart Category Ordering

Mô tả

Smart Category Ordering is a plugin that allows you to sort your post content (per category). You can apply your sorting to a single category, or have your settings follow a category tree, covering the parent and children categories.

When sorting by “Smart Title”, that option is there to the leading ‘a’, ‘an’ or ‘the’ from a post title when sorting. This is the only difference between “Smart Title” and “Title.”

Cài đặt

  1. Upload the smart-category-ordering folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Select ‘Smart Category Ordering’ from the ‘Settings’ menu and configure your options.

Hỏi đáp

What is the “Smart Title” option and how is it used?

When sorting by “Smart Title”, that option is there to the leading ‘a’, ‘an’ or ‘the’ from a post title when sorting. This is the only difference between “Smart Title” and “Title.” Need more help? Support

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Smart Category Ordering” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp